Fenomén reenactmentu

Název: Fenomén reenactmentu
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2012, roč. 2, č. 1, s. 19-26
Rozsah
19-26
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Pokud zadáte do internetového vyhledávače slovo "reenactment"[1], zobrazí se vám v sekci "obrázky" barevné momentky válečných bitev a popisovaný význam bude odkazovat na živé rekonstrukce historických, především vojenských událostí. Kurátorka Inke Arns (2008, s. 39) toto pojetí označuje za historický reenactment v praxi populární kultury. V posledních deseti letech se ovšem i v uměleckém prostředí, konkrétně na poli živého umění performance [2], objevil trend nového uvádění – reenactmentu – děl performancí. V této spojitosti je reenactment chápán jako nové uvedení klasického díla umění performance, které by ze své podstaty nemělo být opakováno. Umělci – performeři 60. a 70. let totiž svá vystoupení uváděli záměrně jen jednou, aby vyjádřili svůj odmítavý postoj ke komodifikaci a fetišizaci uměleckých děl, a také, aby tím zdůraznili jedinečnou a efemérní povahu děl performance. Proč se umělci teď po čtyřiceti letech vrací k původně neopakovatelným akcím? Co nového přináší tato praxe do sféry živého umění a jaké poskytuje možnosti? To jsou otázky, jež si tento článek klade. Čtenář se postupně seznámí s významovými liniemi, které termín reenactment zahrnuje, přičemž největší pozornost bude věnována reenactmentu ve smyslu nového uvádění / opakovaného provedení původních děl umění performance.
Reference
[1] ABRAMOVIĆ, Marina, 2005. Seven Easy Pieces. MoMA Multimédia. [online]. [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/190/1998.

[2] ABRAMOVIĆ, Marina; Ulay: Biography, 2004. Media Art Net [online]. [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://www.medienkunstnetz.de/artist/abramovic+ulay/biography/.

[3] ARNS, Inke, 2008. History Will Repeat Itself. Strategies of Re-enactment in Contemporary (Media) Art and Performance. In: Inke Arns – Gabriele Horn (eds.). History will Repeat Itself. Dortmund: Hardware MedienKunstVerein (HMKV) – Berlín: KW Institute for Contemporary Art, s. 37–64.

[4] AUSLANDER, Philip, 2008. Liveness: performance in mediatized culture. 2nd ed. London: Routledge. 208 s. ISBN 9780415773539.

[5] BARRET, Helena, 2011. Reinterpreting Re-performance. Relay [online]. [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://relay.eca.ac.uk/zine/?p=368#_edn1.

[6] BLACKSON, Robert, 2007. Once More... With Feeling: Reenactment in Contemporary Art and Culture. Art Journal [online]. Vol 66, No1, Spring, s. 28-40 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z: http://pages.akbild.ac.at/kdm/_media/_pdf/clausen/Blackson%20Once%20More.pdf. | DOI 10.1080/00043249.2007.10791237

[7] BüSCHER, Barbara, 2009. LOST & FOUND. Archiving Performance [online]. [cit. 2012-15-03]. Dostupné z: http://perfomap.de/current/ii.-archiv-praxis/lost-found-archiving-performance/pdf-download/at_download/file.

[8] COLOGNI, Elena. Partendo dall'anima: the Soul, to Start with [online]. Dostupné z: http://www.elenacologni.com/experiential/erasure/neworleanssmall.pdf.

[9] JONES, Amelia, 1997. "Presence" in absentia: experiencing performance as Documentation Art Journal [online]. Vol. 56, No. 4, Winter [cit. 2012-03-18]. Dostupné z: http://art.usf.edu/File_Uploads/Presence.pdf.

[10] LANG/LEVITSKY, Ariel SPEEDWAGON a Quito ZIEGLER, 2012. About. The Artist is absent [online]. [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://www.theartistisabsent.com/?page_id=46.

[11] PAVIS, Patrice a Anne UBERSFELD, 2003. Divadelní slovník: [slovník divadelních pojmů]. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav. 493 s. ISBN 8070081570.

[12] POSPISZYL, Tomáš, 2006. Replika neznamená jen kopii, ale i součást dialogu. In: KLÍMOVÁ, Barbora, 2006. Replaced – 2006 (Catalogue) [online]. Brno: Author's edition. Dostupné z: http://animal.ffa.vutbr.cz/~qvklimovab/replacedcat.pdf.

[13] QUARANTA, Domenico, 2009. Eva and Franco Mattes aka 0100101110101101.ORG: Reenactment of Marina Abramović and Ulay's Imponderabilia. RE:akt! [online]. [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://www.reakt.org/texts/reakt_7_imponderabilia.pdf.

[14] STAPLETON, Paul, 2007. Dialogic Evidence: Documentation of Ephemeral Events [online]. c2007. [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://www.ahds.ac.uk/performingarts/news/reports/stapleton-Dialogic%20Evidence.pdf.

[15] STEETSKAMP, Jennifer, 2007. To be continued: Documenting for the past, documenting for the future. Neederlands Instituut voor Mediakunst [online]. [cit. 2007-03-28]. Dostupné z: http://www.nimk.nl/en/conservering/resource/pdfs/Abramovic.pdf.

[16] ŠEDIVÁ, Barbora, 2011. Program sympozia MÉDIA-PERFORMANCE 3: PAMĚŤ. Dům umění města Brna [online]. [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://www.dum-umeni.cz/uploads/media_performance_3_pamet_podrobny_program.pdf.

[17] THURMAN, Judith. Walking Through Walls, Marina Abramović's performance art. The New Yorker [online]. March 2010 [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://www.newyorker.com/reporting/2010/03/08/100308fa_fact_thurman%23ixzz1kxMARz1C.