Remake: od hollywodské produkce ke strategiím postprodukce

Název: Remake: od hollywodské produkce ke strategiím postprodukce
Autor: Borner, Jan
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2012, roč. 2, č. 1, s. 27-30
Rozsah
27-30
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Pojem remake se nejčastěji užívá v souvislosti s mainstreamovou filmovou tvorbou. V tomto článku však na něj budeme nahlížet jako na jednu ze strategií postprodukce, jak o ní píše Nicolas Bourriaud (2004). Na základě analýzy videofilmu Pierra Huyghe Remake z roku 1995, který sám je remakem filmu Alfreda Hitchcocka Okno do dvora (1952), a s ohledem na recepci Huygheho uměleckého gesta v odborných publikacích, se pokusím odpovědět na otázku, za jakých okolností můžeme tvrdit, že se remake stává uměleckým nástrojem kritické analýzy původního díla včetně jeho individuálních i obecných druhově-žánrových vlastností.
Reference
[1] BOURRIAUD, Nicholas, 2004. Postprodukce. Kultura jako scénář. Jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit.

[2] DELANEY, Sean a Nicholas POTAMITIS, 2004. Remakes. 16+ Source Guide. London: BFI National Library.

[3] ECO, Umberto a Ladislav NAGY, 2004. Meze interpretace. 1. české vyd. Praha: Karolinum. 330 s.

[4] Disturbia [film], 2007. Directed by D. J. Caruso. USA: DreamWorks SKG. Pierre Huyghe – Biography, 1997–2012. The Europan Graduate School: Graduate and Postgraduate Studies [online]. ©1997–2012 [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http://www.egs.edu/faculty/pierre-huyghe/biography/.

[5] Pierre Huyghe: "Remake," video stills, 2001–2012. Art 21 [online]. ©2001–2012 [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http://www.art21.org/images/pierre-huyghe/remake-video-stills-1994-95-0.

[6] Rear Window (Okno do dvora), 1954. Directed by Alfred Hitchcock. USA: Paramount Pictures.

[7] THOMSON, Kristin a David BORDWELL, 2007. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha: Akademie múzických umění. 827 s.