Empire vs. Empire 24/7: od experimentálního filmu k real-time instalaci

Název: Empire vs. Empire 24/7: od experimentálního filmu k real-time instalaci
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2012, roč. 2, č. 1, s. 31-35
Rozsah
31-35
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Počínaje dobou moderny se začala znovu objevovat umělecká strategie, která využívá již existujících kulturních produktů k jejich přepracování. S každým použitím již existujícího materiálu tak vzniká dílo "nové", jež je však spjato se svým originálem, se kterým vstupuje do dialogu referencí. Často je s tímto postupem spojen rys opakování, s nímž se jako s relevantním uměleckým postupem oblast umění ztotožnila v době postmoderny. Konkrétním případem tohoto postupu je instalace využívající webovou kameru pro přenos real-time obrazů s názvem Empire 24/7 německého umělce Wolfganga Staehleho, poprvé uvedená v roce 1999, která poukazuje k námětu strukturálnímu filmu Andyho Warhola Empire z roku 1964 a předělává jej prostředky nových médií. Jejich porovnání je obsahem článku, jenž si klade za cíl ukázat povahu jejich vztahu.
Reference
[1] Andy Warhol: Biography, 2004. Media Art Net [online]. [citováno 4. března 2012]. Dostupné z: http://www.mediaartnet.org/artist/warhol/biography/.

[2] Andy Warhol: Empire, 2004b. Media Art Net [online]. [citováno 4. března 2012]. Dostupné z: http://www.medienkunstnetz.de/works/empire/.

[3] BORDWELL, David, 2008. Film art: an introduction. 8. vyd. Boston: McGraw-Hill. ISBN 9780073535067.

[4] BOURRIAUD, Nicolas, 2004. Postprodukce : kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. 1. vyd. Praha: Tranzit. ISBN 8090345204.

[5] CAIRNCROSS, Frances, 1999. Konec vzdáleností: jak komunikační revoluce mění naše životy. 1. vyd. Praha: Computer Press. ISBN 807226155X.

[6] COMENAS, Garry. Empire (1964) - Andy Warhol. Warholstars [online]. c2012 [citováno 20. března 2012]. Dostupné z: http://www.warholstars.org/filmch/empire.html.

[7] Conversation Notated Verbatim by Gerard Malanga During the Filming of Empire. Warholstars [online].[citováno 20. března 2012]. Dostupné z: http://www.warholstars.org/warhol/warhol1/warhol1f/links/conv.html.

[8] CRONENBERG David, 2006. David Cronenberg: on Andy Warhol, Film. The Guardian [online]. 2012 [citováno 10. března 2012]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/film/2006/sep/11/art.september11.

[9] ECO, Umberto a Ladislav NAGY, 2004. Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 8024607409.

[10] Empire, 2012. Moma [online]. c2012, [citováno 4. března 2012]. Dostupné z: http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=89507.

[11] Empire – Andy Warhol, [1964]. Warholstars [online]. [citováno 20. března 2012]. Dostupné z: http://www.warholstars.org/filmch/empire.html.

[12] Gerard Malanga & Andy Warhol, [1964]. Warholstars [online]. [citováno 20. března 2012]. Dostupné z: http://www.warholstars.org/filmch/empire.html

[13] MENICK, John, 2012. Real-Time Futures: Five Notes on the Work of Wolfgang Staehle. John Menick’s Blog [online]. c2012, [citováno 4. března 2012]. Dostupné z: http://www.johnmenick.com/writing/wolfgang-staehle.

[14] ROSENBERG, Karen, 2005. A Controversy Over Andy Warhol's 'Empire'. New York Art [online]. c2005 [citováno 10. března 2012]. Dostupné z: http://nymag.com/nymetro/arts/art/10422/.

[15] Staehle, Wolfgang: Biography, 2004. Media Art Net [online]. [citováno 4. března 2012]. Dostupné z: http://www.mediaartnet.org/artist/staehle/biography/.

[16] TRIBE, Mark a Jana REENA, 2006. New media art. Köln: Taschen. ISBN 3822830410.

[17] VIRILIO, Paul, 2010. Estetika mizení. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN 9788087378212.

[18] Wolfgang Staehle: Empire 24/7, 2004. Media Art Net [online]. [citováno 4. března 2012]. Dostupné z: http://www.medienkunstnetz.de/works/empire24-7/.

[19] WYNN, Eric, 2012. Why Andy Warhol's 'Empire' Is Genius. Yahoo! Movies [online]. c2011 [citováno 20. března 2012]. Dostupné z: http://movies.yahoo.com/news/why-andy-warhol-empire-genius-232800035.html.