Produsage a kreativita 21. století

Název: Produsage a kreativita 21. století
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2012, roč. 2, č. 1, s. 36-41
Rozsah
36-41
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Otevřenost díla a participace publika v uměleckém procesu je opětovně diskutované téma postmoderny. V roce 2008 nastolil Axel Bruns pojem produsage, termín označující stírání role mezi producentem a uživatelem v paradigmatu možností Webu 2.0. Naplňování novými obsahy (nebo jejich transformování) je typické i pro postprodukci, remix, mashup, znovuprovedení (reenactements) atd. V tomto článku se zaměřím na problematiku obsahu tvořeného uživateli (user-created content) při recyklaci či předělávání, remaku informací vytěžených z původních obsahů na příkladech audiovizuální tvorby na Internetu. Nasnadě jsou tedy otázky: Do jaké míry je uživatel skutečně tvůrcem? Dá se mluvit o estetice typické pro mediální umění? Má vůbec uživatel-tvůrce estetické intence? V článku vycházím primárně z knihy Axela Brunse Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage (2008). Velký prostor se tu dostává interpretaci principů, které Bruns s pojmem produsage spojuje. Zmíním také článek Meta-Art: art of the 3-D user-created virtual worlds (2010) autorů Tasa a Görgülü jako ukázku zcela odlišné perspektivy umění tvořeného na síti.
Reference
[1] BENEDIKT, Michael (ed), 1991. Cyberspace: First Steps. Cambridge (MA): The MIT Press. ISBN 0262521776.

[2] BRUNS, Axel, 2008. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. 1. vyd. New York: Peter Lang. 418 s. ISBN 9780820488660.

[3] MANOVICH, Lev, 2008. Art After Web 2.0. In Frieling, Rudolf (ed). The Art of Participation: 1950 to Now. San Francisco: Thames & Hudson. s. 66–80. ISBN 9780500238585.

[4] McLUHAN, Marshall, 1969. The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. New York: New American Library.

[5] ROZMANITOVÁ, Sylva, 2012. Remix na YouTube: Od uměleckých strategií k uživatelským taktikám. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.,104 s.

[6] SHIFMAN, Limor, 2011. An anatomy of a YouTube Meme. New Media Society [online]. 2011, October, s. 187–203. [cit. 10. dubna 2012]. Dostupné z: http://pluto.huji.ac.il/~mslimors/Pre-Print%20An%20anatomy%20of%20a%20YouTube%20meme.pdf.

[7] TASA, Umut Burcu a Tülin GÖRGÜLÜ, 2010. Meta-Art: art of the 3-D user-created virtual worlds. Digital Creativity [online]. 2010, June 21(2), s. 100–111. [cit. 1. dubna 2012] Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14626261003786251.

[8] VIRILIO, Paul, 2004. Informatická bomba. Červený Kostelec: Pavel Mervart. 166 s. ISBN 8086818047.