Remix theory Eduardo Navasa

Název: Remix theory Eduardo Navasa
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2012, roč. 2, č. 1, s. 42-46
Rozsah
42-46
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tejto práci sa pokúsim čitateľovi priblížiť základné tézy teórie remixu očami jej autora Eduarda Navasa a poskytnúť náhľad na remixovú kultúru opísanú, analyzovanú, definovanú a charakterizovanú Navasom na webovej stránke www.remixtheory.net, kde kumuluje všetky svoje texty a myšlienky súvisiace s teóriou remixu. Eduardo Navas sa najmä zameriava na oblasť samplingu, mashupov a remixu, teda fenoménov, ktorých základom je používanie funkcií cut, copy & paste v softwareových aplikáciách, ktoré považuje za základný princíp remixu v prostredí nových digitálnych médií. Pokúsim sa zmapovať vývoj týchto fenoménov, ktoré sú predmetom danej teórie, prezentovať argumenty v nej zahrnuté a sprostredkovať zaujímavosti a kľúčové výstupy z nej vyplývajúce.
Reference
[1] NAVAS, Eduardo, 2010. Remix defined. Eduardo Navas [online]. [cit. 2012-03-27]. Dostupné z: http://remixtheory.net/?page_id=3.

[2] NAVAS, Eduardo, 2012a. Upcoming Book, remix Theory: The Aesthetics of Sampling. Eduardo Navas [online]. [cit. 2012-03-27]. Dostupné z: http://remixtheory.net/?p=489.

[3] NAVAS, Eduardo, 2012b. Regressive and Reflexive Mashups in Sampling Culture 2010. Eduardo Navas [online]. [cit. 2012-03-27]. Dostupné z: http://remixtheory.net/?p=444.

[4] NAVAS, Eduardo, 2012c. The Bond of Repetition and Representation. Eduardo Navas [online]. [cit. 2012-03-27]. Dostupné z: http://remixtheory.net/?p=361.

[5] OWENS, Craig, 1980. The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism Part 2. The MIT Press [online] Vol. 13, October, (Summer, 1980), s. 58–80. [cit. 2012-03-27]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3397702. | DOI 10.2307/3397702