Odborné texty

Název: Odborné texty
Zdrojový dokument: Mazalová, Lucie. Čítanka snadných textů ze středověké latiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 85-110
Rozsah
85-110
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
latinsky
Note
Obsahuje: Teologie (Petrus Lombardus – Libri quattuor sententiarum; Tomáš Akvinský – Summa theologiae) -- Filozofie (Anselm z Canterbury – Proslogion); Roger Bacon – Opus maius -- Alchymie (Roger Bacon – Opus tertium) -- Septem artes liberales (Isidor ze Sevilly – Etymologiae) -- Právo (Právní kniha města Brna (z pol. 14. st.)) -- Lékařství (Křišťan z Prachatic – De sanguinis minucione) -- Zoologie (Hildegarda z Bingen – Physica, liber VI – De avibus)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence