Morfologie

Název: Morfologie
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 9-14
Rozsah
9-14
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Morfém -- Kombinatorika morfémů
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence