Přídavná jména - adjektiva

Název: Přídavná jména - adjektiva
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 92-110
Rozsah
92-110
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence