Zájmena - pronomina

Název: Zájmena - pronomina
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 111-141
Rozsah
111-141
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Note
Obsahuje: Obecná charakteristika a funkce zájmen -- Sémantická klasifikace zájmen -- Osobní zájmena -- Zájmena přivlastňovací -- Ukazovací zájmena -- Zájmena vztažná -- Tázací zájmena -- Zájmena neurčitá
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence