Číslovky - numeralia

Název: Číslovky - numeralia
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 142-156
Rozsah
142-156
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Note
Obsahuje: Obecná charakteristika číslovek -- Sémantická klasifikace číslovek -- Základní číslovky -- Číslovky řadové -- Číslovky násobné -- Číslovky dílové -- Číslovky skupinové -- Neurčité číslovky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence