Spojky

Název: Spojky
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 171-173
Rozsah
171-173
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence