Citoslovce

Název: Citoslovce
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 175-176
Rozsah
175-176
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence