Terminologie

Název: Terminologie
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 177-182
Rozsah
177-182
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence