Jindřich Honzl's texts on acting – between convention and spontaneity

Název: Jindřich Honzl's texts on acting – between convention and spontaneity
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 2, s. 137-147
Rozsah
137-147
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The terms 'spontaneity' and 'convention' obtain different meanings in Honzl's texts devoted to issues of acting. The dynamic in the interpretation of these terms is influenced by Honzl's artistic development and also by political changes in the period of 1920s–1940s. The paper is based on the research of Honzl's personal archive that includes variations of texts, proof-read versions and notes. These enable us to gain an insight into Honzl's strategy of writing the programme and theoretical studies.
Reference
[1] BLÜMLOVÁ, Dagmar. 2009. České cesty k porevoluční Moskvě [Czech Ways to Post-Revolutionary Moscow]. In Václav Tille. Moskva v listopadu [Moscow in November]. České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny, 2009: 5‒18.

[2] BRYUSOV, Valery. 2008. Against Naturalism in the Theatre (from "Unnecessary Truth"). In David Krasner (ed.). Theatre in Theory 1900–2000. An Anthology. Singapore: Utopia Press, 2008:56‒60.

[3] BÜHLER, Karl. 1933. Ausdruckstheorie. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1933.

[4] CARNICKE, Sharon Marie. 2008. Stanislavski in Focus. An Acting Master for the Twenty-first Century. London/New York: Routledge Theatre Clascics, 2008.

[5] DARWIN, Charles. 1964. Výraz emocí u člověka a zvířat [The Expression of the Emotions in Man and Animals]. Praha: Československá akademie věd, 1964.

[6] FREJKA, Jiří. 1929. Divadlo roste z konvence a přece proti ní bojuje [Theatre Springs from Convention and Yet it Fights Against It]. In id. Člověk, který se stal hercem [The Man Who Became An Actor]. Praha: Melantrich, 1929:85‒9.

[7] GROYS, Boris. 2010. Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu. – Komunistické postskriptum [Gesamtkunstwerk Stalin]. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2010.

[8] HONZL, Jindřich. 1925. Roztočené jeviště. Úvahy o novém divadle [The Spinning Stage. Thoughts on the New Theatre]. Praha: Odeon, 1925.

[9] HONZL, Jindřich. 1927. Vznik moderního ruského divadla [The Emergence of Modern Russian Theatre]. In Alexandr Tairov. Odpoutané divadlo. Zápisky režiséra [Unbound Theatre. A Director's Notes]. Praha: Orbis, 1927: 5‒61.

[10] HONZL, Jindřich. 1928. Moderní ruské divadlo [Modern Russian Theatre]. Praha: Odeon, 1928.

[11] HONZL, Jindřich. 1937a. Inspirované herectví [Inspired Acing]. In Josef Träger (ed.). 10 let Osvobozeného divadla 1927‒1937 [10th Jubilee of the Liberated Theatre 1927‒1937]. Praha: Borový, 1937: 35–47.

[12] HONZL, Jindřich. 1937b. 15. ledna 1935 v Moskvě [15 Jan 1935 in Moscow]. In id. Sláva a bída divadel [The Fame and Misery of Theatres]. Praha: Družstevní práce, 1937: 54‒85.

[13] HONZL, Jindřich. 1940. Nad Diderotovým Paradoxem o herci [To the Diderotian Actor's Paradox]. Program D40 (8. 12.1940): 4: 81–5.

[14] HONZL, Jindřich. 1963a. Definice mimiky [The Definition of the Mimics]. In id. Základy a praxe moderního divadla [The Basics and the Practice of the Modern Theatre]. Praha: Orbis, 1963: 19‒25.

[15] HONZL, Jindřich. 1963b. Mimický znak a mimický příznak [Mimic Sign and Mimic Symptom]. In id. Základy a praxe moderního divadla [The Basics and the Practice of the Modern Theatre]. Praha: Orbis, 1963: 25‒43.

[16] HONZL, Jindřich. 1971. Herec [The Actor]. In Štěpán Vlašín (ed.). Avantgarda známá a neznámá I. Od proletářského umění k poetismu 1919–1924 [The Avant-Garde known and unknown I. From the proletarian art to poetism 1919‒1924]. Praha: Svoboda, 1971: 619‒21.

[17] HONZL, Jindřich. 1972. Ismus a umění [The -isms and Arts]. In Štěpán Vlašín (ed.). Avantgarda známá a neznámá II. Vrchol a krize poetismu 1925‒1928 [The Avant-Garde known and unknown II. Heyday and crisis of poetism 1925‒1928]. Praha: Svoboda, 1972: 413‒27.

[18] LINDOVSKÁ, Naděžda. 2012. Od Antona Čechova po Michaila Čechova. Pohľady do dejin ruského divadla a drámy [From Anton to Mikhail Chekhov. Studies on the history of Russian theatre and drama]. Bratislava: Vysoká škola můzických umení vBratislave, 2012.

[19] MAJEROVÁ, Marie. 1925. Den po revoluci. Co jsem viděla v SSSR [One Day After the Revolution. What I saw in the USSR]. Praha: Komunistické knihkupectví a nakladatelství, 1925. Mayerhold's Wife a Crime Victim [Mejercholdova žena obětí zločinu]. 1939. České slovo (20. 7. 1939): Evening Issue: unpaginated.

[20] MEERZON, Yana. 2005. The Path of a Character. Michael Chekhov's Inspired Acting and Theatre Semiotics. Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2005.

[21] Note to the article. Undated. Honzl's family archive, folder 30 (family property, unsorted).

[22] Notes. Undated. Honzl's family archive, folder 29 (family property, unsorted).

[23] Notes to the study "Mimic Sign". Undated. Honzl's family archive, folder 29 (family property, unsorted).

[24] RÁDL, Emanuel. 2006. Dějiny biologických teorií novověku. Díl II [The History of Biological Theories in the Modern Era. Vol. II]. Praha: Academia, 2006.

[25] RAPOPORT, Josif. 1936. Herec a jeho práce [The Actor And His Job]. Praha: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých v nakladatelství Pavel Prokop, 1936.

[26] RIBOT, Théodule Armand. 1901. Psychologie pozornosti [Psychologie de l'attention]. Praha: Josef Pelcl, 1901.

[27] STANISLAVSKI, Konstantin Sergeievich. 1940. Můj život v umění [My Life In Art]. Praha: Fr. Borový, 1940.

[28] ŠVÁCHA, Rostislav. 2002. Sovětský konstruktivismus a česká architektura [The Soviet Constructivism and the Czech Architecture]. In Jiří Franěk and Alena Morávková (eds.). Avantgarda: vztah české a ruské avantgardy. K 80. narozeninám Jiřího Fraňka [The Avant-Garde: relation of the Czech and Russian Avant-Garde. Companion to the 80th jubilee of Jiří Franěk]. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2002: 42‒7.

[29] TAIROV, Alexander. 1927. Odpoutané divadlo. Zápisky režiséra [Theatre Unbound. Notes of the Director]. Praha: Orbis, 1927.

[30] TARDY, Vladimír. 1964. Předmluva k českému vydání [Introduction to the Czech edition]. In Charles Darwin. Výraz emocí u člověka a zvířat [The Expression of the Emotions in Man and Animals]. Praha: Československá akademie věd, 1964: 5‒8.

[31] TEIGE, Karel. 1937. Poesie na divadle [Poetry in the Theatre]. In Josef Träger (ed.). 10 let Osvobozeného divadla 1927‒1937 [10th Jubilee of the Liberated Theatre 1927‒1937]. Praha: Borový, 1937: 55‒72.

[32] TILLE, Václav. 2009 [1929]. Moskva v listopadu [Moscow in September]. České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny, 2009.

[33] VELEMANOVÁ, Věra. 1998. MCHAT jako náš problém. (Na okraj připravované výstavy o pobytech MCHAT na našem území – příspěvek ke 100. výročí MCHAT) [MCHAT is our problem. (Notes to the upcoming exhibition on the MCHAT stayings in the Czech lands. Contribution to the 100th jubilee of the MCHAT]. Divadelní revue9 (1998): 2: 3–14.

[34] ZICH, Otakar. 1931. Estetika dramatického umění [The Aesthetics of Dramatic Art]. Praha: Melantrich, 1931.