Závěr

Název: Závěr
Zdrojový dokument: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 184-185
Rozsah
184-185
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence