Resumé

Název: Resumé
Zdrojový dokument: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 201-203
Rozsah
201-203
Typ
Shrnutí
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A