Teoretická východiska studia mezolitického osídlení Vysokomýtska

Název: Teoretická východiska studia mezolitického osídlení Vysokomýtska
Variantní název:
  • Theoretical background to research into a Mesolithic settlement in the Vysoké Mýto Region
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. [3]-20
Rozsah
[3]-20
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Velká část materiálu datovaného do období mezolitu pochází v Čechách z povrchové prospekce. Spolehlivost takových pramenů, zvláště v případě kamenné štípané industrie, bývá mnohdy diskutována. Tento text se snaží nastínit celkový pohled na kolekci štípané industrie z regionu Vysokomýtska. Věnuje se především teoretickým východiskům studia kolekcí štípané industrie získaných povrchovým sběrem a jejich možnému přínosu k poznávání období mezolitu.
The majority of Bohemian Mesolithic finds come from surface survey. The reliability of this source, especially in the case of lithic assemblages, has often been discussed. The objective of this paper is to outline the theoretical base for studies of lithic collections from surface survey, with particular reference to a case study from the Vysoké Mýto Region. The main issue discussed is how lithic collections from surface survey can contribute to the knowledge of Mesolithic settlement.