Variantní řešení konstrukce rohového kachle

Název: Variantní řešení konstrukce rohového kachle
Variantní název:
  • Variant corner tiles
  • Alternative Konstruktionslösungen einer Eckkachel
Zdrojový dokument: Loskotová, Irena. Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. Měřínský, Zdeněk (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 53-60
Rozsah
53-60
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Patrně z jedné třebíčské pozdně středověké dílny pocházejí torza tří rohových komorových kachlů s různou reliéfní výzdobou i místy nálezu. Spojuje je neobvyklý způsob konstrukce a shodná úprava nároží.
Fragments of three corner tiles with various relief decorations, found in different places, probably come from a single late-mediaeval workshop in Třebíč. They share an unusual manner of construction and an identical approach to corners.