Posmrtné chemické změny a jejich význam pro interpretaci pohřebního ritu

Název: Posmrtné chemické změny a jejich význam pro interpretaci pohřebního ritu
Zdrojový dokument: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno: ÚAM FF MU, 2007, pp. 4-12
Rozsah
4-12
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence