Biostratinomické faktory ve studiu pohřebního ritu

Název: Biostratinomické faktory ve studiu pohřebního ritu
Zdrojový dokument: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno: ÚAM FF MU, 2007, pp. 29-36
Rozsah
29-36
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence