Metody prospekce, exkavace a odběru vzorků ve forenzní archeologii

Název: Metody prospekce, exkavace a odběru vzorků ve forenzní archeologii
Zdrojový dokument: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno: ÚAM FF MU, 2007, pp. 37-41
Rozsah
37-41
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence