Literatura

Název: Literatura
Zdrojový dokument: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno: ÚAM FF MU, 2007, pp. 42-48
Rozsah
42-48
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
více jazyků
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence