Post-mortem changes and their meaning in the interpretation of the burial rite (relation between archaeology and forensic science)

Název: Post-mortem changes and their meaning in the interpretation of the burial rite (relation between archaeology and forensic science)
Zdrojový dokument: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno: ÚAM FF MU, 2007, pp. 49
Rozsah
49
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A