Obsah

Název: Obsah
Zdrojový dokument: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno: ÚAM FF MU, 2007,
Typ
Obsah
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A