Teoretická a metodologická východiska pražské slovenské literatury a kultury

Název: Teoretická a metodologická východiska pražské slovenské literatury a kultury
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. Aktuální slovakistika. Pospíšil, Ivo (editor); Zelenka, Miloš (editor); Zelenková, Anna (jiná role). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, pp. 43-48
Rozsah
43-48
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence