K aktuálnym kontextom sémantickej synonymizácie termínov v kresťanskej dráme

Název: K aktuálnym kontextom sémantickej synonymizácie termínov v kresťanskej dráme
Zdrojový dokument: Vargová, Mariana. Aktuální slovakistika. Pospíšil, Ivo (editor); Zelenka, Miloš (editor); Zelenková, Anna (jiná role). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, pp. 193-196
Rozsah
193-196
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence