Specifika současného ostravského herectví

Název: Specifika současného ostravského herectví
Autor: Kebr, Jan
Zdrojový dokument: Theatralia. 2015, roč. 18, č. 1, s. 109-115
Rozsah
109-115
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČERNÁ, Martina. 2003. Už jsem někdy zahlédla tu tvář [I Have Already Seen the Face]. Divadelní noviny 12 (2003): 6: 4.

[2] DOMBROVSKÁ, Lenka. 2003. Stoupám na barikády a volám (rozhovor s Alenou Sasínovou-Polarczyk) [I Climb Up the Barricades and Shout (interview with Alena Sasínová-Polarczyk)]. Divadelní noviny 12 (2003): 5: 8.

[3] GRULICH, Jan. 2010. Bezruči?! [Bezruči Theatre?!]. Svět a divadlo 21 (2010): 4: 18–37.

[4] KERBR, Jan. 2003. Na prvním místě jsou u mě emoce a vášně (rozhovor s Lucií Žáčkovou) [Emotions and Passions at the Top Spot (interview with Lucie Žáčková)]. Divadelní noviny 12 (2003): 19: 8.

[5] KERBR, Jan. 2005. Letos na Východě [This Year in the East]. Svět a divadlo 16 (2005): 3: 68–75.

[6] KERBR, Jan. 2006. Ost-ra-var aneb Pozdní láska. In Ost-ra-var. 10. ročník festivalu ostravských činoherních divadel [Ost-ra-var. The 10th Year of Theatre Festival in Ostrava]. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 2006.

[7] KERBR, Jan. 2009. Činoherní soubor NDM v letech 1999–2009 [Ensemble of the National Moravian-Silesian Theatre in 1999–2009]. In Luděk Golat a Alena Miková (eds.). Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919–2009 [Almanac of the National Moravian-Silesian Theatre 1919–2009]. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 2009: 46–63.

[8] RYWIKOVÁ, Bohdana (ed.). 1999. Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919–1999 [Almanac of the National Moravian-Silesian Theatre 1919–1999]. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 1999.

[9] UHDE, Milan. 2014. Divadlo prvotního pohledu [Theatre of the First Glance]. Divadelní noviny 23 (2014): 16: 4.

[10] VARYŠ, Vojtěch. 2012. Norbert Lichý jako typus, úkaz, fenomén [Actor Norbert Lichý as a Type, Phenomenon, Nonpareil]. Svět a divadlo 23 (2012): 2: 44–47.