Původní česká rozhlasová hra po roce 1989

Název: Původní česká rozhlasová hra po roce 1989
Zdrojový dokument: Theatralia. 2015, roč. 18, č. 1, s. 174-177
Rozsah
174-177
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Schulzová, Eva. Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 207 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-064-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] JURMAN, Michal. 2008. Zvukové umělecké experimenty v českém rozhlasovém vysílání [Experimenting with Sound in Czech Radio Broadcasting]. Brno: JAMU, 2008.

[2] LESŇÁK, Rudolf. 1980. Umenie živého slova [The Art of a Live Word]. Bratislava: Veda, 1980.

[3] MARTINEZ, Matias a Michael SCHEFFEL. 2002. Einführung in die Erzähltheorie. München: Verlag C. H. Beck, 2002.

[4] SEMOTAMOVÁ, Tereza. 2014. Německé rozhlasové hry 50. let [German Radio Drama of the 1950s]. Brno: JAMU, 2014.

[5] SCHULZOVÁ, Eva. 2014. Rozhlasové hry nové generace [Radio Drama of the New Generation]. Brno: JAMU, 2014.

[6] ŠTĚRBOVÁ, Alena. 1995. Rozhlasová inscenace. Teoreticky komentované dějiny české rozhlasové produkce [Radio Play. A Theoretical Commentary of Czech Radio Production]. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995.