Reflexe trendů ve vzdělávání mezi reprezentanty oboru Informační studia a knihovnictví: studie zaměřovaných skupin

Název: Reflexe trendů ve vzdělávání mezi reprezentanty oboru Informační studia a knihovnictví: studie zaměřovaných skupin
Variantní název:
  • Reflection of LIS university representatives on educational trends: focus groups study
Zdrojový dokument: ProInflow. 2009, roč. 1, č. 1, s. 4-26
Rozsah
4-26
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek popisuje organizaci studie zaměřovaných skupin, které se zúčastnili zástupci vysokoškolských vzdělávacích institucí oboru Informační studia a knihovnictví a která se uskutečnila v rámci diskusního setkání akademických odborníků na Učeném hádání na FF MU v Brně. Po popisu metody a její realizace jsou analyzovány výsledky diskuze na téma virtuální spolupráce, které odhalují principy, podle nichž byla na jednotlivých institucích formována učební kurikula. Studie také popisuje, jak vnímají a jaké postoje zaujímají akademičtí odborníci ke změnám v pojetí výuky, k vlivu informačních a komunikačních technologií a služeb na výuku a možnosti jejich využití pro spolupráci mezi obory ISK.
The study presents attitudes of LIS University Representatives towards educational trends in scope. Attitudes were obtained during Learned disputation meeting of LIS scholars at the Faculty of Arts at Masaryk university. In first part a description of used method is outlined. The Second part analyses the results of the meeting. The study unfolds main principles of curriculum construction, scholar's perceptions and attitudes towards change of LIS teaching concept and impact of ICT and information services on teaching and collaboration among LIS departments.