Vzdělávání ve 3D virtuálním vzdělávacím prostředí

Název: Vzdělávání ve 3D virtuálním vzdělávacím prostředí
Variantní název:
  • Education in 3D virtual learning environment
Zdrojový dokument: ProInflow. 2011, roč. 3, č. ProInflow speciál, s. 50-62
Rozsah
50-62
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek představuje prostředí MUVE (Multi-user virtual environment) jako nástroj pro vzdělávání. Podobně jako virtuální vzdělávací prostředí (např. Moodle nebo Blackboard) přináší také platforma MUVE jisté pozitivní aspekty do procesu vzdělávání. Tyto vznikají díky trojrozměrnému charakteru prostředí MUVE. Práce definuje 3D virtuální vzdělávací prostředí, představuje jednotlivé vzdělávací aktivity (Archetypy), které je možné v tomto prostředí realizovat, a uvádí příklady a specifické prostředí.
Paper presents MUVE (Multi-user virtual environment) as an environment which brings some positive aspects into education activities. It could be similar to other virtual learning environments such are learning management systems (for example Moodle or Blackboard). These added positive aspects emerge due to three-dimensional character of MUVE. The paper defines 3D virtual learning environment based on MUVE and presents educational archetypes, which could be used as educational activities. Author also presents examples of specific 3D virtual learning environment.
Reference
[1] CAMPBELL, Chris. Learning in a Different Life : Pre-service education students using an online virtual world. Journal of Virtual Worlds Research [online]. 2009, 2, 1, [cit. 2010-11-22]. Dostupný z WWW: https://journals.tdl.org/jvwr/article/view/379/451. ISSN 1941-8477.

[2] CliniSpace – Immersive Learning Environments for Healthcare [online]. 2011 [cit. 2011-05-07]. Dostupné z WWW: http://clinispace.com/videos.html.

[3] DEDE, Chris, et al. Design-based research strategies for studying situated learning in a multi-user virtual environment. In KAFAI, Yasmin B. ; SANDOVALNOEL ENYEDY, William A. ; ENYEDY, Noel. ICLS '04 Proceedings of the 6th international conference on Learning sciences [online]. [s.l.] : International Society of the Learning Sciences, 2004 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z WWW: http://goo.gl/xidme. str. 158.

[4] DALGARNO, Barney; LEE, Mark J. W. What are the learning affordances of 3-D virtual environments? British Journal of Educational Technology [online]. 2010, 41, 1, [cit. 2010-11-21]. Dostupný z WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2009.01038.x/pdf. ISSN 1467-8535, str. 18-23. | DOI 10.1111/j.1467-8535.2009.01038.x

[5] DEUTSCHMANN, Mats; PANICHI, Luisa; MOLKA-DANIELSEN, Judith. Designing oral participation in Second Life – a comparative study of two language proficiency courses. ReCALL [online]. 2009, 21, [cit. 2010-11-22]. Dostupný z WWW: http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=5579772&jid=REC&volumeId=21&issueId=02&aid=5579764&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=.

[6] ESTEVES, Micaela, et al. Improving teaching and learning of computer programming through the use of the Second Life virtual world British Journal of Educational Technology [online]. 2010, Early View, [cit. 2010-11-22]. Dostupný z WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2010.01056.x/full. ISSN 1467-8535. | DOI 10.1111/j.1467-8535.2009.01038.x

[7] Gartner [online]. 2010 [cit. 2010-11-21]. Gartner's 2010 Hype Cycle Special Report Evaluates Maturity of 1,800 Technologies. Dostupné z WWW: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1447613

[8] CHIN, Paul. A Physical Sciences Practice Guide [online]. Physical Sciences Centre, 2003 [cit. 2010-11-21]. Virtual Learning Environments. Dostupné z WWW: http://www.heacademy.ac.uk/assets/ps/documents/practice_guides/practice_guides/ps0081_virtual_learning_environments_sept_2003.pdf. ISBN 1-903815-06-1, str. 4-5.

[9] JACOBSON, M. Empirical research into learning in 3D virtual and game environments: selected review of the literature. Nanyang Technological University, 2006. Pracovvní dokument. Learning Sciences Laboratory, National Institute of Education, Nanyang Technological University.

[10] O'DRISCOLL, Tony; KAPP, Karl M. Learning in 3D : Adding a New Dimension to Enterprise Learning and Collaboration. 1. San Francisco: John Wiley and Sons, 2010. 416 s. Dostupné z WWW: http://books.google.com/books?id=RgZUNVRu00C&dq=learning+in+3D+kapp+o+driscoll&hl=cs&source=gbs_navlinks_s. ISBN 0470504730. str. 70.

[11] ROGERS, Luke. Developing simulations in multi-user virtual environments to enhance healthcare education British Journal of Educational Technology [online]. 2010, Early View, [cit. 2010-11-22]. Dostupný z WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2010.01057.x/pdf. ISSN 1467-8535. | DOI 10.1111/j.1467-8535.2010.01057.x

[12] SULLIVAN, Florence R. Risk and Responsibility: A Self-Study of Teaching with Second Life. Journal of Interactive Learning Research [online]. 2009, 20, 3, [cit. 2010-11-22]. Dostupný z WWW: http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=1885794021&SrchMode=1&sid=3&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1290410532&clientId=45397.

[13] Virtual Worlds Research : Past, Present and Future. Journal of Virtual Worlds Research [online]. 2008, 1, 1, [cit. 2010-11-21]. Dostupný z WWW: http://journals.tdl.org/jvwr/article/view/283/237. ISSN 1941-8477.

[14] WANG, Yuanqiong; BRAMAN, James. Extending the Classroom through Second Life. Journal of Information Systems Education. [ONLINE]. 2009, 20, 2, [cit. 2010-11-20]. Dostupný z WWW: http://proquest.umi.com/pqdweb?index=2&did=1755224821&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1290410306&clientId=45397.

[15] WANKEL, Charles; KINGSLEY, Jan. Higher Education in Virtual Worlds : Teaching and Learning in Second Life. 1. Bingley : Emerald Group Publishing Limited, 2009. 259 s. ISBN 1849506094. str. 101-103.

[16] Youtube : Firefighter Training Center in Second Life [online]. 2011 [cit. 2011-05-07]. Dostupné z WWW: http://www.youtube.com/watch?v=n2UYUZDfoBU.