Edventure design model: praktické využití konceptu PLE

Název: Edventure design model: praktické využití konceptu PLE
Variantní název:
  • Edventure design model: practical use of the PLE concept
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 37-54
Rozsah
37-54
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaný text se zabývá praktickým uchopením konceptu osobního vzdělávacího prostředí prostřednictvím Edventure design modelu. Ten je jedním z výsledků práce projektového týmu Edventure, přičemž vznikl jako nástroj pro návrh a řízení vzdělávání. Práce se zabývá teoretickým ukotvením modelu a vysvětluje jeho jednotlivé části a spojitost s teorií konektivismu, v rámci níž zaujímá koncept osobního vzdělávacího prostředí zásadní význam. Text rovněž poskytuje stručný návod a metodiku v podobě praktické aplikace, která ukazuje, jakým způsobem koncept PLE (personal learning environment) a Edventure design model prakticky využít v rámci sebe-řízeného vzdělávání.
The following text deals with a practical approach to the concept of personal learning environment (PLE) using Edventure design model. Edventure design model is one of the results of work, created by Edventure project team and was developed as a tool for design and management of self-directed learning. This work describes a theoretical background of the model and its particular parts and its relationship with theory of connectivism, where the PLE concept plays a major role. This work also introduces a brief manual and methodology in a form of practical application, which demonstrates a practical use of PLE and Edventure design model within self-directed learning.
Reference
[1] BRDIČKA, Bořivoj. Co brání rozvoji otevřeného vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 26. 11. 2012, [cit. 2013-06-30]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//16737/CO-BRANI-ROZVOJI-OTEVRENEHO-VZDELAVANI.html. ISSN 1802-4785.

[2] BRDIČKA, Bořivoj. Deset doporučení pro školu 21.st. podle IDEO. Metodický portál: Články [online]. 05. 05. 2009, [cit. 2013-06-30]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//10959/DESET-DOPORUCENI-PRO-SKOLU-21ST-PODLE-IDEO.html. ISSN 1802-4785.

[3] BRDIČKA, Bořivoj. Disrupce vzdělávacího systému podle Siemense a Karnjanaprakorna. Metodický portál: Články [online]. 16. 04. 2012, [cit. 2013-06-30]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//15723/DISRUPCE-VZDELAVACIHO-SYSTEMU-PODLE-SIEMENSE-A-KARNJANAPRAKORNA.html. ISSN 1802-4785.

[4] BRDIČKA, Bořivoj. Konektivismus - teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí. Metodický portál: Články [online]. 02. 09. 2008, [cit. 2013-06-29]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//10357/KONEKTIVISMUS---TEORIE-VZDELAVANI-V-PROSTREDI-SOCIALNICH-SITI.html. ISSN 1802-4785.

[5] BRDIČKA, Bořivoj. Osobní vzdělávací prostředí učitele. Metodický portál: Články [online]. 24. 01. 2011, [cit. 2013-06-23]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//10655/OSOBNI-VZDELAVACI-PROSTREDIUCITELE.html. ISSN 1802-4785.

[6] BRDIČKA, Bořivoj. Smysl osobního vzdělávacího prostředí. Metodický portál: Články [online]. 17. 01. 2011, [cit. 2013-06-23]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//10605/SMYSL-OSOBNIHO-VZDELAVACIHOPROSTREDI.html. ISSN 1802-4785.

[7] BRDIČKA, Bořivoj. Vzdělávání budoucnosti – kurz chápání budoucího světa. Metodický portál: Články [online]. 20. 05. 2010, [cit. 2013-06-30]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//10721/VZDELAVANI-BUDOUCNOSTI-–-KURZ-CHAPANI-BUDOUCIHO-SVETA.html. ISSN 1802-4785.

[8] COLLINS, A. a R. HALVERSON. The second educational revolution: rethinking education in the age of technology Journal of Computer Assisted Learning [online]. 2010, vol. 26, issue 1, s. 18-27 [cit. 2013-06-30]. DOI: 10.1111/j.1365-2729.2009.00339.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1365-2729.2009.00339.x | DOI 10.1111/j.1365-2729.2009.00339.x

[9] DWEEK, Carol S. Motivational processes affecting learning. American Psychologist [online]. 1986, roč. 10, č. 41 [cit. 2013-06-30]. Dostupné z: http://www.nisdtx.org/cms/lib/TX21000351/Centricity/Domain/21/j%20carlisle/Motivational%20Processes.pdf

[10] Enterprise, Creativity and Competence in Education – An Interview With Yong Zhao. Engaged Learning [online]. 2013, [?] [cit. 2013-06-30]. Dostupné z: http://engagedlearning.co.uk/?p=1657

[11] GRAHAM, Michael. Fixed Mindset vs. Growth Mindset: Which One Are You?. Michaelgr.com [online]. [?] [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://michaelgr.com/2007/04/15/fixed-mindset-vs-growth-mindset-which-one-are-you/

[12] Handbook of self-determination research [online]. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2002 [cit. 2013-06-30].

[13] KADLECOVÁ, Zuzana. Khan Academy a "převrácená" třída. Metodický portál: Články [online]. 02. 02. 2012, [cit. 2013-06-30]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//15039/KHAN-ACADEMY-A-"PREVRACENA"-TRIDA.html. ISSN 1802-4785.

[14] KELLER, Jan a Lubor TVRDÝ. Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah a pojišťovna. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, 183 s. Studie (Sociologické nakladatelství), 49. sv. ISBN 978-808-6429-786.

[15] LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Konrad Paul Liessmann ; [z německého originálu přeložila Jana Zoubková]. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. (XXI. století ; sv. 4) ISBN 9788020016775.

[16] MISHRA, Punya, Chris FAHNOE a Danah HENRIKSEN. Creativity, Self-Directed Learning and the Architecture of Technology Rich Environments TechTrends [online]. 2013, vol. 57, issue 1, s. 10-13 [cit. 2013-07-06]. DOI: 10.1007/s11528-012-0623-z. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11528-012-0623-z | DOI 10.1007/s11528-012-0623-z

[17] REGAN, Julie A. Motivating students towards self-directed learning Nurse Education Today [online]. 2003, vol. 23, issue 8, s. 593-599 [cit. 2013-06-30]. DOI: 10.1016/S0260-6917(03)00099-6. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0260691703000996. | DOI 10.1016/S0260-6917(03)00099-6

[18] RUSEK, Martin. Kam až dohlédneme dírou ve zdi?. Metodický portál: Články [online]. 26. 10. 2010, [cit. 2013-06-30]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//10071/KAM-AZ-DOHLEDNEME-DIROU-VE-ZDI.html. ISSN 1802-4785.

[19] SCHAWBEL, Dan. Dale Stephens: Ditch College And Create Your Own Educational Experience. Forbes.com [online]. 2013 [cit. 2013-06-30]. Dostupné z: http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/03/05/dale-stephens-ditch-college-and-create-your-own-educational-experience/

[20] ŠTOGR, Jakub. Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí. Inforum.cz [online]. 2010 [cit. 2013-06-30]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2010/stogr-jakub-1.pdf

[21] TOBIN, Daniel R. Building Your Personal Learning Network. Tobincls.com [online]. 1998, [?] [cit. 2013-06-30]. Dostupné z: http://www.tobincls.com/learningnetwork.htm

[22] VAN HARMELEN, M. Design trajectories: four experiments in PLE implementation Interactive Learning Environments [online]. 2008, vol. 16, issue 1, s. 35-46 [cit. 2013-06-30]. DOI: 10.1080/10494820701772686. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10494820701772686. | DOI 10.1080/10494820701772686

[23] WATTERS, Audrey. The Ed-Tech Startup Crunch. HackEducation [online]. 2013, [?] [cit. 2013-06-30]. Dostupné z: http://hackeducation.com/2013/03/17/the-ed-tech-startup-crunch/

[24] 15 years to live for old school universities. ScienceGuide [online]. 2012, [?] [cit. 2013-06-30]. Dostupné z: http://www.scienceguide.nl/201210/15-years-to-live-for-old-school-universities.aspx