Výzkum vybavenosti a využívání technologií QR a NFC studenty Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity

Název: Výzkum vybavenosti a využívání technologií QR a NFC studenty Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity
Variantní název:
  • Research of equipment and use of QR and NFC technologies by Masaryk University Faculty of Arts students
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 81-92
Rozsah
81-92
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem článku je představit výsledky kvantitativního výzkumu, který šetří úroveň rozšíření QR a NFC technologií mezi studenty Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Součástí výzkumu je také zmapování potřebných znalostí, které jsou k využívání těchto nových technologií nutné. Jedinečnost výzkumu spočívá v úzkém zaměření na studenty Filozofické fakulty a jejich potřeby a možnosti. Článek prezentuje související výzkumy týkající se QR a NFC technologie, popisuje použitou výzkumnou metodologii, obsahuje interpretaci výsledků a otevírá diskusi ohledně možnosti dalších výzkumů.
The article presents results of quantitative research investigating the level of expansion of QR and NFC technology among students of the Faculty of Arts at Masaryk University Brno. Specific skills needed to operate such a new technology are also the subject of research. The uniqueness of the survey lies in a narrow focus on students of the Faculty of Arts and their needs and possibilities. This paper presents related research on QR and NFC technology, describes research methodology, interpretes results and opens a discussion on future research possibilities.
Reference
[1] Češi hojně používají chytré telefony. In: Pro váš byznys: Novinky ze světa Googlu, internetu a reklamy [online]. [2012] [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://www.provasbyznys.cz/cesi-hojne-pouzivaji-chytre-telefony.html

[2] BABŮRKOVÁ, Jana. Využití QR kódů v komunikačním mixu organizace. Praha, 2012. Dostupné z: http://theses.cz/id/ugwfpx/97410_bpdp_work.pdf. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomie a managementu. Vedoucí práce Ing. Aleš Marek, Ph.D.

[3] STANLEY, Dana. New Data on QR Code Adoption. In: Research Access: Resources for the Research Community [online]. [2012] [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://researchaccess.com/2012/01/new-data-on-qr-code-adoption/

[4] HAYNES, Dave. UK NFC Trial Shows 78 % Positive Impact. In: Sixteen: Nine [online]. © 2013 [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://www.sixteen-nine.net/2012/05/25/uk-nfc-trial-shows-78-positive-impact/

[5] Seznamy studentů podle studijních programů. Masarykova univerzita [online]. © 1996–2013 [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://www.muni.cz/phil/study/students_by_programmes