Dlouhodobá ochrana elektronických publikací

Název: Dlouhodobá ochrana elektronických publikací
Variantní název:
  • Digital preservation of electronic publications
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 120-127
Rozsah
120-127
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Elektronické publikace se stávají předmětem zájmu ve stále širším měřítku. V knihovnách se řeší jejich sběr a zpřístupnění uživatelům. V rámci projektu Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR má být zajištěna nejen potřebná infrastruktura pro sběr elektronických publikací a tiskových předloh, ale bude řešeno i dlouhodobé uchování těchto dokumentů. Tzv. Long Term Preservation je hlavním tématem tohoto článku, který se zabývá jak ochranou elektronických publikací v širším měřítku, tak konkrétními možnostmi uložení do LTP systému Národní knihovny ČR.
Electronic publications are attracting a growing level of widespread interest. Libraries have to deal with their acquisition and user access to these. Goals of the project of "Electronic Publications Management in the Czech Republic Library Network" are to design and implement a system of acquisition of electronic publications and pre-prints documents as well as digital preservation of these materials. Long term preservation is the main topic of the present article which focuses both on digital preservation in general and the particular solution of depositing these publications to a trusted repository of National Library of the Czech Republic.
Reference
[1] PDF Technology Center. ADOBE SYSTEMS INCORPORATED. Adobe [online]. 2013 [cit. 2013-06-19]. Dostupný z WWW: http://www.adobe.com/devnet/pdf.html

[2] CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2010. 154 s. ISBN 978-80- 7050-588-5 (brož.).

[3] HUTAŘ, Jan. Digitalizace, popis pomocí metadat a jejich formáty. Praha, 2012. 244 s. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví. Dostupný z WWW: https://is.cuni.cz/webapps/UKSESSION07FE21533837C5377A6362EE8AE949EE/zzp/detail/25756/?lang=cs&file=140015545.

[4] KNIJFF, Johann van der. Identification on PDF preservation risks with Apache Preflight: a first impression. Open Planets Foundation. Open Planets Foundation: A community hub for digital preservation [online]. 19. 12. 2012 [cit. 20-06-2013]. Dostupný z WWW: http://www.openplanetsfoundation.org/blogs/2012-12-19-identification-pdf-preservation-risks-apache-preflight-first-impression.

[5] KNIJFF, Johann van der. EPUB for archival preservation: an update. Open Planets Foundation. Open Planets Foundation: A community hub for digital preservation [online]. 23. 05. 2013 [cit. 20-06-2013]. Dostupný z WWW: http://www.openplanetsfoundation.org/blogs/2013-05-23-epub-archival-preservation-update.

[6] LIBRARY OF CONGRESS. Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections [online]. Aktualizace 2013 [cit. 2013-06-18]. Sustainability Factors. Dostupný z WWW: http://www.digitalpreservation.gov/formats/sustain/sustain.shtml.

[7] MELICHAR, Marek. Technické analýzy formátů elektronických dokumentů. Praha: Národní knihovna ČR, 30. 12. 2012. Nepublikovaný dokument. Vznik v rámci projektu Správa elektronických publikací v síti knihoven CŘ.

[8] PUCKETT, Jason. Digital Rights Management as Information Access Barrier. Geogia State University: Digital Archive @GSU [online]. 2010 [cit. 19-06-2013]. Dostupný z WWW: http://digitalarchive.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=univ_lib_facpub

[9] ROSENTHAL, Colin, Asger BLEKINGE-RASMUSSEN a Jan HUTAŘ. Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER). 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009, 51 s. ISBN 978-807-0505-694.

[10] VYCHODIL, Bedřich. Formátová studie. Praha, Národní knihovna, 5. 10. 2012. 23 s. Nepublikovaný dokument. Vznik v rámci projektu Správa elektronických publikací v síti knihoven CŘ.