Výzkum problematiky mystery shoppingu v knihovnách

Název: Výzkum problematiky mystery shoppingu v knihovnách
Variantní název:
  • Mystery shopping topic research in libraries
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 128-141
Rozsah
128-141
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek shrnuje výsledky výzkumu, který byl proveden studenty Masarykovy univerzity v Brně pro projekt MyS3 – Mystery shopping v knihovnách. Výzkum byl zaměřen na zjišťování zájmu ředitelů a pracovníků knihoven o aplikaci mystery shoppingu do jejich knihoven. Dále odhaluje, zda považují knihovny a jejich management hodnocení služeb za důležité a zda o ně mají zájem. Výzkum také ukázal povědomí o výzkumné metodě mystery shoppingu. Metodou výzkumu byl dotazník rozesílaný v online podobě.
The article summarizes the results of research, which was performed by students of Masaryk university in Brno for project MyS3 – Mystery shopping in libraries. The research was focused on the interest of directors and other library staff in application of mystery shopping in their libraries. Further reveals whether libraries and their management consider assessment of service important and if they are interested in it. The research also found out general awareness of mystery shopping research method. Online inquiry questionnaire was used as method of research.
Reference
[1] Advisory Guidelines for Mystery Shopping in Europe. In: MOA: Center for Information Based Decision Marketing & Marketing Research [online]. 2003 [cit. 2013-09-01]. Dostupné z: Dostupné z: http://www.moaweb.nl/Gedragscodes/internationale-gedragscodes-en-richtlijnen/mystery-shopping

[2] Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2012. Informace pro knihovny - Knihovnický institut NK ČR [online]. 2012 [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=05_St/pruzkum_2012.htm

[3] CALVERT, Philip. It's a mystery: Mystery shopping in New Zealand's public libraries. Library Review [online]. 2005, roč. 54, č. 1 [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/218297440/139DB3358E9BC7E42C/1?accountid=16531

[4] SALTER, Elaine. Mystery shopping project: Report for M25 Working Group on Quality. M25: Consortium of academic libraries [online]. 2004 [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://www.m25lib.ac.uk/mystery_shopping_project_2.html

[5] Survey FAQs: How is the LibQUAL+® survey constructed and conducted?. LibQUAL+[online]. 2012 [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://www.libqual.org/about/about_survey/faq_survey