The end of Capurro's information trilemma? : (a proposal of an evolutionary-ontological solution)

Název: The end of Capurro's information trilemma? : (a proposal of an evolutionary-ontological solution)
Variantní název:
  • Konec Capurrova informačního trilematu? : (návrh evolučne ontologického řešení)
Autor: Timko, Marek
Zdrojový dokument: ProInflow. 2014, roč. 6, č. 2, s. 55-63
Rozsah
55-63
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In this paper, the author pursues an analysis and interpretation of the concept of information from the perspective of evolutionary ontology in connection with the ambition of information science (and philosophy of information) to create a so-called unified theory of information. He draws attention to the problem of Capurro's information trilemma, which is unsolvable in the context of traditional approaches to information in information science, or leads to various paradoxes. Hence, the author suggests an evolutionary-ontological solution to this problem based on the definition of information as an evolving (ontically creative) process.
Autor článku se zabývá analýzou a evolučně ontologickou interpretací pojmu informace v souvislosti s ambicí informační vědy (a filosofie informace) o vytvoření tzv. jednotné teorie informace. Poukazuje na problém Capurrova informačního trilematu, který je v kontextu tradičních přístupů k informaci v informační vědě neřešitelný, resp. vede k různým paradoxům. Autor proto navrhuje evolučně ontologické řešení tohoto problému, které vychází z definice informace jako evolvujícího (onticky kreativního) procesu.