Případová studie užití Twitteru pro propagaci: korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru

Název: Případová studie užití Twitteru pro propagaci: korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru
Variantní název:
  • Case study of using Twitter for promotion: correlation between the number of published tweets and feedback from users of Twitter
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 142-150
Rozsah
142-150
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem příspěvku je komparace počtu tweetů od společnosti Vodafone vůči skupině lidí, co o Vodafonu mluví, se záměrem autorů zjistit, zda existuje korelace mezi množstvím uveřejněných tweetů od společnosti Vodafone a objemem komunikace o společnosti Vodafone přes sociální síť a mikroblog Twitter. Po úvodním vymezení ideového rámce tohoto projektu, kde je představena problematika Twitteru jako nástroje pro (marketingovou) komunikaci a jeho využívání ve světě s důrazem na Českou republiku, jsou dále presentovány a diskutovány výsledky autory provedeného kvantitativního výzkumu.
The aim of this paper is to compare the number of tweets from Vodafone Company against a group of user, who speak about Vodafone in order to determine whether there is a link between the number of tweets published by Vodafone and communication volume (buzz) on Vodafone via Twitter – online social networking and microblogging service. After the initial definition of the conceptual framework of this project, where the issue of Twitter as a tool for (marketing) communication is presented and its use in the world with a focus on the Czech Republic, the results of author's quantitative research are presented and discussed.
Note
Tento článek byl zpracován za podpory prostředků IGA grantu IG409012 "Význam a vliv sociálních sítí na formování informační společnosti a sociálně-ekonomického prostředí" řešeném na Fakultě informatiky a statistiky, VŠE v Praze.
Reference
[1] BLACK, Alan, Christopher MASCARO, Michael GALLAGHER a Sean P. GOGGINS. Twitter Zombie: Architecture for Capturing, Socially Transforming and Analyzing the Twittersphere. In: Proceedings of the 17th ACM international conference on Supporting group work: Sanibel Island, Florida, USA New York, N.Y: Association for Computing Machinery, 2012. ISBN 978-1-4503-1486-2.

[2] GEORGE, Daniel R. a Cheryl DELLASEGA. Social media in medical education: two innovative pilot studies Medical Education. 2011, roč. 45, č. 11, s. 1158-1159. ISSN 03080110. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2011.04124.x | DOI 10.1111/j.1365-2923.2011.04124.x

[3] HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, 583 s. ISBN 80-717-8820-1.

[4] CHANG, Yi, Anlei DONG, Pranam KOLARI, Ruiqiang ZHANG, Yoshiyuki INAGAKI, Fernanodo DIAZ, Hongyuan ZHA a Yan LIU. Improving recency ranking using twitter data ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology. 2013, roč. 4, č. 1, s. 1-24. ISSN 21576904. DOI: 10.1145/2414425.2414429. | DOI 10.1145/2414425.2414429

[5] CHEONG, Marc a Vincent LEE. Integrating Web-based Intelligence Retrieval and Decision-making from the Twitter Trends Knowledge Base. In: Proceedings of the 2nd ACM workshop on Social web search and mining: Hong Kong, China. New York, N.Y: Association for Computing Machinery, 2009. ISBN 978-1-60558-806-3.

[6] CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. (dotisk) Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000, 257 s. ISBN 80-706-7798-8.

[7] CHU, Zi, Steven GIANVECCHIO, Haining WANG a Sushil JAJODIA. Who is Tweeting on Twitter: Human, Bot, or Cyborg?. In: 26th Annual Computer Security Applications Conference proceedings: Austin, Texas, USA: 6-10 December, 2010. New York, N.Y: Association for Computing Machinery, 2010. ISBN 978-1-4503-0133-6.

[8] PEAR ANALYTICS. Twitter Study – August 2009. Twitter Study Reveals Interesting Results About Usage [online]. San Antonio, Texas: Pear Analytics [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://www.pearanalytics.com/wp-content/uploads/2012/12/Twitter-Study-August-2009.pdf

[9] PROBST, Andrej. Twitter in Slovak Republic [online]. 2012 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/andrej_probst/twitter-in-slovak-republic

[10] ROUSSEAU, Brunella. Twitter Statistics 2012 [online]. Gizmaestro, 2012 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://gizmaestro.com/25/02/2012/social-media/twitter-statistics-2012-infographic/

[11] SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 439 s. ISBN 978-80-7261-162-1.

[12] SMUTNÝ, Zdeněk, ŘEZNÍČEK, Václav. Zvyšování efektivity marketingové komunikace ve virtuálním prostředí. Smolenice 06.11.2012 – 07.11.2012. In: Nové trendy v marketingu – Zodpovednosť v podnikání. Trnava: FMK UCM, 2012, s. 196–204. ISBN 978-80-8105-439-6.

[13] SMUTNÝ, Zdeněk, ŘEZNÍČEK, Václav. Marketingová komunikace z hlediska interakce ve virtuálním prostředí a vzdělávání marketingových odborníků. Karviná 09.11.2012. In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 302–307. ISBN 978-80-7248-800-1.

[14] The Twitter REST API. Twitter [online]. 2013 [cit. 2013-02-05]. Dostupné z: https://dev.twitter.com/docs/api

[15] Top Sites – The top 500 sites on the web. Alexa Internet [online]. 2013 [cit. 2013-02-05]. Dostupné z: http://www.alexa.com/topsites