Hamplová, Dana. (2013). Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí

Název: Hamplová, Dana. (2013). Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí
Zdrojový dokument: Sacra. 2014, roč. 12, č. 1-2, s. 71-73
Rozsah
71-73
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Hamplová, Dana. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 151 s. ISBN 978-80-246-2244-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Hamplová, D. (2000). Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti. Mezinárodní srovnání na základě empirického výzkumu ISSP, SOÚ AV.

[2] Hamplová, D. (2008). Religiozita dospělých na počátku 21. století. In: Lužný, D. & Nešpor, Z. R. a kol. Náboženství v menšině: religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Praha: Malvern.

[3] Hamplová, D. (2013). Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí, Praha: Karolinum.

[4] Hamplová, D. & Řeháková, B. (2009), Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí, Praha: SOÚ AV ČR.