Mapování kurikula: vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně

Název: Mapování kurikula: vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně
Variantní název:
  • Curriculum mapping: evolution of Library and Information Science in Brno
Zdrojový dokument: ProInflow. 2016, roč. 8, č. 1, s. 54-88
Rozsah
54-88
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se věnuje vývoji kurikula a typům transformací, kterými prochází. Vývoj kurikula je zachycen procesem mapování kurikula. Nástrojem vizualizace jsou stínované Vennovy diagramy. Mapován je studijní program Informační studia a knihovnictví (KISK) na Masarykově univerzitě v Brně v celém rozsahu své existence zachycené v šesti různých vývojových fázích. Cílem je zobrazit profil studia z perspektivy profesní identity studijního oboru v historickém vývoji. Výsledky studie ukazují na posun profilu studia z domény knihovnické do domény informační se zaměřením na interdisciplinaritu. Profil kurikula Informačních studií a knihovnictví v Brně odpovídá koncepci informačního oboru prosazované hnutím i-škol.
The study deals with development of curriculum and with nature of transformations it pass through. We use curriculum mapping to pin down the development of curriculum and Venn diagrams to visualize transformations. The case study concerns with The Division of Information and Library Studies (KISK) at Masaryk University in Brno in the entirety of its existence captured in six different developmental stages. The aim of study is to show study profile from the perspective of professional identity in historical development. The results of the study indicate a shift of study profile from domain of libraries to domain of information with a focus on interdisciplinarity. The profile of Information and Library Studies curriculum in Brno corresponds to the concept of the information field promoted by I-school movement.
Reference
[1] BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Introduction to Information Science. London: Facet publishing, 2012, 351 s. ISBN 978-1-85604-810-1.

[2] BRONSTEIN, Jenny. Current trends in library and information studies curricula around the world. Journal of Information, Communication and Ethics in Society [online]. 2007, 5(2/3), 59-78 [cit. 2016-02-03]. ISSN 1477-996x. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14779960710837579 | DOI 10.1108/14779960710837579

[3] BURKE, Peter. Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum, 2007, 304. ISBN 978-80-246-1319-2.

[4] CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: Úvod do informační vědy. 2. přepracované vyd. Praha: Karolinum, 2005, 233. ISBN 80-246-1037-X.

[5] DAVIS, Charles H. a James E. RUSH. Guide to Information Science. Westport: Greenwood, 1979, 305. ISBN 0-313-20982-0.

[6] DURRANCE, Joan. C. Competition or Convergence? Library and Information Science Education at a Critical Crossroad. Advances in Librarianship. 2004, 28, 171–198. ISSN 0065-2830.

[7] EISENBERG, Michael. Microcomputer-Based Curriculum Mapping: A Data Management Approach. Paper Presented at the Mid-Year Meeting of the American Society for Information Science. Bloomington, 1984.

[8] FOBEROVÁ, Libuše. Dvacet let se vyučuje studijní program Informační studia a knihovnictví na Moravě a ve Slezsku. Duha [online]. 2011, roč. 25, č. 3. ISSN 1804-4255 [cit. 2016-02-08]. Dostupný z: http://duha.mzk.cz/clanky/dvacet-let-se-vyucuje-studijni-program-informacni-studia-knihovnictvi-na-morave-ve-slezsku

[9] FOURMAN, Michael P. Informatics. In FEATHER, John a Paul STURGES. International Encyclopedia of Information and Library Science. 2nd. ed. London: Routledge, 2003, s. 237−244. ISBN 0-203-40330-4.

[10] GALVIN, Thomas J. Corvengence or Divergence in Education for the Information Professions: An Opinion Paper. Bulletin of the American Society for Information Science. 1995, 21(6): 7-12. ISSN 1550-8366.

[11] GILCHRIST, Alan (ed.). Information science in transition. London: Facet Publishing, 2009, 401 s. ISBN 978-1-85604-693-0.

[12] GLASSNER, Andrew. Venn and Now. IEEE Computer Graphics and Applications. 2003, 23(4), 82−95. ISSN 0272-1716. | DOI 10.1109/MCG.2003.1210868

[13] HARDEN, R. M. AMEE Guide No. 21: Curriculum mapping. Medical Teacher. 2001, 23(2), 123-137. ISSN 0142-159x. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01421590120036547

[14] HAUSMAN, Jerome J. Mapping as an Approach to Curriculum Planning. Curriculum Theory Network. 1974, 4(2/3) 192−198. ISSN 0078-4931.

[15] HE, Shaoyi. Informatics: a brief survey. The Electronic Library. 2003, 21(2): 117−122. ISSN 0264-0473.

[16] HAYTHORNTHWAITE, Caroline, Geoffrey BOWKER, Christine JENKINS a W. BOYD. Mapping the Dimensions of a Dynamic Field. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 1999, 50(12), 1092–1094. ISSN 2330-1643. | DOI 10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:12<1092::AID-ASI8>3.0.CO;2-A

[17] IKUTA, Takashi a Yasushi GOTOH. Development of Visualization of Learning Outcomes Using Curriculum Mapping. In SAMPSON, Demetrios at all (Eds.). Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning. Cham: Springer, 69−82. ISBN 978-3-319-02264-2.

[18] iSchools. Leading and promoting the information field. [online]. [cit. 2016-07-02]. Dostupný z: http://ischools.org/.

[19] JUZNIC, Primoz a Branka BADOVINAC. Toward library and information science education in the European Union. New Library World [online]. 2005, 106(3/4), 173−186 [cit. 2016-02-03]. ISSN 0307-4803. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03074800510587372

[20] KELLY, A. V. The Curriculum: Theory and Practice. London: Sage, 2006, 255. ISBN 978-1-4129-0027-0.

[21] KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 814 s. ISBN 80-200-1351-2.

[22] KUBÍČEK, Jaromír. Ke kořenům aneb jak to všechno začalo. Vystoupení v rámci KISKFóra: KISKstory aneb jak to tehdy vlastně bylo, 22. 10. 2015, Mosilana Hub Brno. Pořádající instituce Kabinet informačních studií a knihovnictví V Brně.

[23] LARSEN, Ronald L. iSchools. In BATES, Marcia J. a Mary Niles MAACK (Eds.). Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2010, s. 3018−3023. ISBN 0-8493-9712-x.

[24] LATTUCA, Lisa R. Creating Interdisciplinarity: Interdisciplinarity Research and Teaching among College and University Faculty. Nashville: Vanderbilt University Press, 2001, 296 s. ISBN 0-8265-1383-2.

[25] LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, 125. ISBN 978-80-200-1677-5.

[26] LORENZ, Michal. Fenomén i-škol: historie a současný stav. Knihovna. 2014, 25(2), s. 58-82. ISSN 1801-3252. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna142/142058.htm

[27] LORENZ, Michal. Mapa studijních profilů: komparace kurikul Informačních studií a knihovnictví v Opavě. Knihovna – knihovnická revue [v tisku].

[28] MACEVIČIŪTĖ, Elena a Tom WILSON, Helena FRANCKE. Developing a Digital Libraries Master's Programme. In AGOSTI, Maristella et al. (Eds.). Research and advanced technology for digital libraries 13th European conference, ECDL 2009, Corfu, Greece, September 27 − October 2, 2009: proceedings. Berlin: SpringerLink, 2009, 402−407. ISBN 978-3-642-04346-8.

[29] McDANIEL, Elizabeth, Brenda ROTH a Michael Miller. Concept Mapping as a Tool for Curriculum Design. Issues in Informing Science & Information Technology. 2005, 2, 505−513. ISSN 1547-9684.

[30] NOLIN, Jan. What's in a turn? Information Research [online]. 2007, 12(4) [cit. 2015-19-04]. Dostupný z: http://www.informationr.net/ir/12-4/colis/colis11.html. ISSN 1368-1613.

[31] NOLIN, Jan a Frederick ĂSTRÖM. Turning weakness into strenght: strategies for future LIS. Journal of Documentation. 2010, 66 (1), 7−27. ISSN 0022-0418. | DOI 10.1108/00220411011016344

[32] OLIVER, Beverly a Sonia FERNS, Barbara WHRLAN, Linda LILLY. Mapping the Curriculum for Quality Enhancement: Refining a Tool and Processes for the Purpose of Curriculum Renewal. Paper presented at the Australian Quality Forum 2010: Quality in Uncertain Times. Gold Coast, Queensland: Australian Universities Quality Agency, 2010, 80−88.

[33] PLAZA, Cecilia M. a JoLaine Reierson DRAUGALIS, Marion K. SLACK, Grant H. SKREPNEK a Karen Ann SAUER. Curriculum Mapping in Program Assessment and Evaluation. American Journal of Pharmaceutical Education. 2007, 71(2), 1−8. ISSN 0002-9459.

[34] PORTER, Andrew C. Measuring the Content of Instruction: Uses in Research and Practice. Educational Researcher. 2002, 31(7), 3−14. ISSN 1469-5847. | DOI 10.3102/0013189X031007003

[35] RUSKEY, Frank a Mark WESTON. A survey of Venn diagrams. The Electronic Journal of Combinatorics, [online]. 1997, 4(5). Version revisited in 2005. [cit. 2016-02-03]. Dostupné z: http://www.combinatorics.org/Surveys/ds5/VennEJC.html

[36] STEFANDIS, Angelos a Guy FITZGERALD. Mapping the Information Systems Curricula in UK Universities. Journal of Information Systems Education. 2010, 21(4), 391−409. ISSN 1055-3096.

[37] SUTTON, Stuart. Education for Library Service in the Digital Age. Keynote talk at California Academic & Research Libraries Conference: Re-Tooling Academic Libraries for the Digital Age [online]. October 20 − 21, 1995 [cit. 2016-14-02]. Dostupné z: http://www.carl-acrl.org/archives/ConferencesArchive/Conference95/sutton.text.html

[38] SUMSION, Jennifer a Joy GOODFELLOW. Identifying generic skills through curriculum mapping: a critical evaluation. Higher Education Research & Development. 2004, 23(3), 329−346. ISSN 1469-8366. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1080/0729436042000235436 | DOI 10.1080/0729436042000235436

[39] UCHIYAMA, Kay Pippin a Jean L. RADIN. Curriculum Mapping in Higher Education: A Vehicle for Collaboration. Innovative Higher Education. 2009, 33(4), 271−280. ISSN 0742-5627. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10755-008-9078-8

[40] WILSON T. D. Mapping the curriculum in information studies. New Library World. 2001, 12(11/12), 436−442. ISSN 0307-4803. | DOI 10.1108/03074800110411875

[41] ZINS, Chaim. Knowledge Map of Information Science. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2007, 58(4), 526−535. ISSN 2330-1643. | DOI 10.1002/asi.20505