Vzpomínky na maloasijské Bulhary

Název: Vzpomínky na maloasijské Bulhary
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2010, roč. 2, č. 2, s. 26-39
Rozsah
26-39
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BENEŠ, Bohuslav: Oral history a lidová tradice. Etnologické rozpravy 3, 1996, č. 1, s. 14–23.

[2] BURKE, Peter: Variety kulturních dějin. Brno 2006.

[3] DOROSIEV, Ljubomir: Bălgarskite kolonii v Mala Azija. Spisanie na BAN 24, 1922, s. 32–223.

[4] LE GOFF, JAQUES: Paměť a dějiny. Praha 2007.

[5] HLÔŠKOVÁ, Hana: Interpretácia minulosti – nástroj formovania sociálnej pamäti. Etnologické rozpravy 3, 1996, č. 1, s. 77–87.

[6] HLÔŠKOVÁ, Hana: Ústna história vo vytváraní historickej pamëti. Kto, prečo, ako na Slovensku – doteraz a v budúcnosti. Slovenský národopis 50, 2002, s. 353–363.

[7] JIREČEK, Konstantin: Cesty po Bulharsku. Praha 1888.

[8] LEŠČÁK, Milan – SIROVÁTKA, Oldřich: Folklór a folkloristika: o ľudovej slovesnosti. Bratislava 1982.

[9] NIKOLČOVSKA, Marija: Bălgarskite sela v Mala Azija. Izvestija na muzeite ot južna Bălgarija 12, 1986, s. 101–116.

[10] NOSKOVÁ, Jana: Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Brno 2007.

[11] PENČEV, Vladimir: Ošte vednăž za djado Ivan. Bălgarski folklor 19, 1993, č. 1, s. 35–41.

[12] RYCHLÍK, Jan: Dějiny Bulharska. Praha 2000.

[13] SIROVÁTKA, Oldřich: Vzpomínkové vyprávění jako druh lidové prózy. Český lid 50, 1963, s. 114–120.

[14] ŠIŠMANOV, Dimităr: Neobiknovenata istorija na maloazijskite bălgari. Sofija 2001.

[15] ŠKORPIL, Hermenegild – ŠKORPIL, Karel: Geografija i statistika na Knjažestvo Bălgarija. Plovdiv 1982.

[16] VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: Naslouchat hlasům paměti. Praha 2007.