Are these the last volumes of Czech Theatrical Encyclopaedia?

Název: Are these the last volumes of Czech Theatrical Encyclopaedia?
Zdrojový dokument: Theatralia. 2016, roč. 19, č. 2, s. 133-136
Rozsah
133-136
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šormová, Eva a kol. Česká činohra 19. a začátku 20. století: osobnosti [Czech Dramatic Theatre in the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century]. Vydání první. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2015. 2 svazky (1294 stran). Česká divadelní encyklopedie. ISBN 978-80-200-2467-1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.