Jan Roubal and his complex and complementary 'thought' on theatre

Název: Jan Roubal and his complex and complementary 'thought' on theatre
Zdrojový dokument: Theatralia. 2016, roč. 19, č. 2, s. 139-141
Rozsah
139-141
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Roubal, Jan. Divadlo jako neodhozený žebřík: texty o autorském, alternativním a studiovém divadle [Theatre as a Non-flinged Ladder. Papers on Devised, Experimental, and Studio Theatre]. Uspořádali Josef Kovalčuk a Jan Motal. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. 293 s. ISBN 978-80-7460-085-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ROUBAL, Jan. 2015. Divadlo jako odhozený žebřík? [Theatre as a Flinged Ladder?]. In id. Divadlo jako neodhozený žebřík. Texty o autorském, alternativním a studiovém divadle [Theatre as a Non-flinged Ladder. Papers on Devised, Experimental, and Studio Theatre]. Josef Kovalčuk and Jan Motal (eds.). Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2015: 17, 185.