Roman Jakobson: Critical assessments of leading linguists

Název: Roman Jakobson: Critical assessments of leading linguists
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2016, roč. 64, č. 2, s. 104-105
Rozsah
104-105
  • ISSN
    2336-4440 (online)
    1803-7410 (print)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Roman Jakobson: Critical Assessments of Leading Linguists. Vol. I-IV. Edited by Margaret Thomas. London; New York: Routledge, 2014. 4 volumes. ISBN 978-0-415-62426-8.
Reference
[1] Dokulil, Miloš. 1994. On morphological oppositions. In: Praguiana 1945–1990.

[2] Luelsdorff, Philip A. – Panevová, Jarmila – Sgall, Petr, eds. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, s. 113–130.

[3] Fischer-Jørgensen, Eli. 1998. Roman Jakobson and Denmark. Acta linguistica Hafniensia 29, s. 13–28. | DOI 10.1080/03740463.1997.10429453

[4] Lehár, Jan. 1995. Roman Jakobson: Moudrost starých Čechů (Nedokončená polemika o smysl českých dějin). Česká literatura. 43 (1), s. 39–56.

[5] Vachek, Josef. 1964. Od školy pražské k harvardské. Slovo a slovesnost. 25 (4), s. 288–291.