[Koupil, Ondřej. Grammatyka cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy)]

Název: [Koupil, Ondřej. Grammatyka cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy)]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2016, roč. 64, č. 2, s. 114-116
Rozsah
114-116
  • ISSN
    2336-4440 (online)
    1803-7410 (print)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Koupil, Ondřej. Grammatyka cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století: (katalog výstavy). Vydání první. Praha: Akropolis, 2015. 174 stran. ISBN 978-80-7470-093-4.
Reference
[1] Fojtíková, Olga. 2012. Litevská gramatika Daniela Kleina a její souvislost a srovnání s českou gramatikou Vavřince Benedikta z Nudožer. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta . Dostupná na: https://is.cuni.czwebapps/zzp/detail/87506/

[2] Havránek, Bohuslav. 1936. Vývoj spisovného jazyka českého. In: Československá vlastivěda. Řada II. Spisovný jazyk český a slovenský.Hujer, Oldřich, ed. Praha: Sfinx: Bohumil Janda, s. 1–144.

[3] Havránek, Bohuslav. 1974. Jungmannův význam pro nový rozvoj slovní zásoby spisovné češtiny. In: Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Jedlička, Alois et al., eds. Praha: Univerzita Karlova, s. 195–203.

[4] Keipert, Helmut. 2015. Tschechische Bibel(n) und Tschechisch-Grammatik (aus slavistischer Sicht). In: Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 7. Bohemicum Dresdense, 25. Oktober 2013. Kusse, Holger – Kosourová Hana, eds. München – Berlin: erlag Otto Sagner, s. 17–31.

[5] Koupil, Ondřej, ed. 2003. Matouš Benešovský zvaný Philonomus: Grammatica Bohemica / Gramatika česká, Knížka slov českých vyložených. Praha: KLP.

[6] Koupil, Ondřej. 2012. Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Praha: KLP.

[7] Koupil, Ondřej. 2015. Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2. vyd. Praha: Karolinum.

[8] Mathesius, Vilém. 1931. Nové cesty českého dějezpytu (Poznámky k rektorské řeči Pekařově). Přítomnost 8, s. 777–778.

[9] Statorius, Petrus. 1568. Polonicae grammatices institutio. Cracoviae: Mathias Wirzbięta.

[10] Šťastný, Radko. 1984. Pokus o typizaci kultury obrození. Literární měsíčník 13 (5), s. 133–134.

[11] Vidmanová, Anežka. 1980. Husův přívrženec Mikuláš Mníšek. Husitský Tábor. 3, s. 51–66.

[12] Volkmar, Nicolaus. 1594. Compendium linguae Polonicae (...) Dantisci: Martinus Rhodus.

[13] Vykypělová, Taťána. 2014. Sechs Beiträge zur Geschichte des Tschechischen. München: Lincom.

[14] Wmffre, Iwan. 2007. Breton Orthographies and Dialects: The Twentieth-century Orthography War in Brittany. Oxford: Peter Lang.