Nuda veritas

Název: Nuda veritas
Zdrojový dokument: Theatralia. 2017, roč. 20, č. 1, s. 179-181
Rozsah
179-181
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Seine Freiheit, unsere Freiheit. Václav Havel und das Burgtheater [Jeho svoboda, naše svoboda. Václav Havel a Burgtheater]. 22. září 2016 – 17. dubna 2017, Theatermuseum, Vídeň.
Reference
[1] BARTOŠ, Adam B. 2012. Drsná kritika Havla a Charty. Disident Wolf vypráví [Harsh Criticism of Václav Havel and the Charta 77. The Story of Jiří Wolf, a Dissident]. [online]. 31. 1. 2012 [citováno dne 13. 12. 2016]. Dostupné online na http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1464-drsna-kritika-havla-acharty-disident-wolf-vypravi.aspx.

[2] Denkmäler der Solidarität. Wiener Zeitung [online]. 2016 [citováno dne 13. 12. 2016]. Dostupné online na http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/kunst/849151_Denkmaeler-der-Solidaritaet.html.

[3] Seine Freiheit, unsere Freiheit. Václav Havel und das Burgtheater. Theatermuseum [online]. 2016 [citováno dne 13. 12. 2016]. Dostupné online na http://www.theatermuseum.at/vor-dem-vorhang/ausstellungen/seine-freiheit-unsere-freiheit/.

[4] "Seine Freiheit, unsere Freiheit": Havel in Wien. Volksgruppen ORF [online]. 2016 [citováno dne 13. 12. 2016]. Dostupné online na http://volksgruppen.orf.at/cesi/meldungen/stories/2798051/.