Habaj, Michal (2016). Kambýses II. Od tradície k histórii

Název: Habaj, Michal (2016). Kambýses II. Od tradície k histórii
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2017, roč. 22, č. 1, s. 245-247
Rozsah
245-247
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Habaj, Michal. Kambýses. II., Od tradície k histórii. Vydanie prvé. Krakow: Towarzystwo Słowaków w Polsce, [2016]. 185 stran. ISBN 978-83-7490-912-9.