Workshopy ke středověké a novověké keramice v Panské Lhotě v letech 2015 a 2016

Název: Workshopy ke středověké a novověké keramice v Panské Lhotě v letech 2015 a 2016
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 337-341
Rozsah
337-341
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BERANOVÁ, M., 2005: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha.

[2] BOČKOVÁ, Z.–DOLEŽALOVÁ, K.–KOCHAN, Š.–MAZÁČKOVÁ, J.–SLAVÍČEK, K.–TĚSNOHLÍDEK, J., 2014: Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě, AH 39, 119–137.

[3] DOLEŽALOVÁ, K.–ČAPEK, L., 2016: Úvodní slovo. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque – Supplementum 3, 3–4. Brno.

[4] DOLEŽALOVÁ, K.–SLAVÍČEK, K.–MAZÁČKOVÁ, J., 2016: Čtyři sezóny výzkumu a experimentální výroby vrcholně a pozdně středověké keramiky na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque – Supplementum 3, 18–24. Brno.

[5] DOLEŽALOVÁ, K.–TĚSNOHLÍDEK, J.–SLAVÍČEK, K.–MAZÁČKOVÁ, J., 2015: 5. workshop k vrcholně až pozdně středověkým keramickým souborům (Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, místo konání: Panská Lhota), Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 223–227.

[6] DOLEŽALOVÁ, K.–MAZÁČKOVÁ, J., 2013: Zpráva o workshopech: Workshopy k vrcholně až pozdně středověkým keramickým souborům, AVV 4, 203–205.

[7] SNÁŠIL, R., 1970: Příspěvek k technologii pálení černé hrnčiny na Slovácku, Český lid 57, 328–335.

[8] ZATLOUKAL, R., 1998: Středověké hrnčířské pece z Jihlavy a okolí, VSV 11, 26–44.