Tělesnost svobody v raném díle Simone de Beauvoir

Název: Tělesnost svobody v raném díle Simone de Beauvoir
Variantní název:
  • Bodily freedom in early writings of Simone de Beauvoir
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2017, roč. 64, č. 1, s. 51-63
Rozsah
51-63
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Podoba francouzské filosofie druhé poloviny 20. století je silně ovlivněna způsoby konceptualizace úlohy těla během vnímání. Tělesnost, která pro vědomí zprostředkovává prožitky, utváří veškeré vztahy člověka k druhým. V díle Simone de Beauvoir je třeba chápat svobodu jako podmíněnou specifickým způsobem prožívání těla člověkem. Cílem tohoto příspěvku je ozřejmit povahu této specifičnosti. Naším výchozím zdrojem k dosažení stanoveného cíle je první novela Beauvoir, Pozvaná (L'Invitée), kde je v dialozích jednotlivých postav možné nahlédnout nejen povahu specifického způsobu prožívání těla, ale i povahu svobody, která je tímto způsobem podmíněna.
What is being analyzed and subsequently interpreted in our study, is Simone de Beauvoir's conception of freedom and its bodily determination. Because we are using Beauvoir's first novel, She Came to Stay (L'Invitée), where her first conceptualization of these fenomenons can be found. Although this novel is strongly based on dialogues between three main characters, we are convinced, that it is precisely their dialogue, what allows specificity of Beauvoir's conceptions. Therefore, by interpreting some of these dialogues we are trying to make clear, where according to Beauvoir freedom begins and how it is being limited.