Příprava a provozování výzkumné infrastruktury jako doména informačních profesionálů

Název: Příprava a provozování výzkumné infrastruktury jako doména informačních profesionálů
Variantní název:
  • Design and management of the research infrastructure as a domain of information professionals
Zdrojový dokument: ProInflow. 2017, roč. 9, č. 2, s. 74-101
Rozsah
74-101
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek představuje změny ve vědecké komunikaci v souvislosti s Digital Humanities, tematizuje vztah Digital Humanities s knihovnictvím. Věnuje pozornost problémům při budování výzkumných infrastruktur, které vyplývají z teorií infrastruktur v informační vědě, v Digital Humanities, v mediálních a feministických studiích a v teorii údržby. Představuje výzkumnou infrastrukturu DARIAH a snahu o vytvoření jejího uzlu v České republice s přehledem vybraných zjištění o stavu výzkumných infrastruktur na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, která plánuje aktivní účast na budování lokálního uzlu sítě DARIAH. V závěru příspěvek na základě teorií infrastruktur a provedeného průzkumu popisuje roli informačního profesionála při designu, managementu a zajišťování služeb vědecké komunitě výzkumnými infrastrukturami.
The paper introduces changes in scientific communication in context of Digital Humanities and its relationship with library science. It draws attention to the problems of building research infrastructures as described in infrastructure theories in information science, Digital Humanities, media and feminist studies, and maintenance theory. Then it presents the research infrastructure of DARIAH and the effort to create its node in the Czech Republic with an overview of selected findings on the situation of research infrastructures at the Faculty of Arts of Masaryk University, which plans to participate actively in building the local node of the DARIAH network. In conclusion, the contribution on the basis of infrastructure theories and the conducted survey describes the role of an information professional in the design, management and provision of services to the scientific community through research infrastructures.
Reference
[1] About Information Professionals. Special Libraries Association [online]. [cit. 2017-11-02]. Dostupné z: https://www.sla.org/career-center/about-information-professionals/.

[2] ANDERSON, Sheila. What are Research Infrastructures? International Journal of Humanities and Arts Computing [online]. 2013, 7(1-2), 4-23 [cit. 2017-07-06]. DOI: 10.3366/ijhac.2013.0078. ISSN 17538548. Dostupné z: http://www.euppublishing.com/doi/10.3366/ijhac.2013.0078. | DOI 10.3366/ijhac.2013.0078

[3] ANDERSON, Sheila, Tobias BLANKE a Stuart DUNN. Methodological commons: arts and humanities e-Science fundamentals. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences [online]. 2010, 368(1925), 3779-3796 [cit. 2017-07-07]. DOI: 10.1098/rsta.2010.0156. ISSN 1364-503x. Dostupné z: http://rsta.royalsocietypublishing.org/cgi/doi/10.1098/rsta.2010.0156. | DOI 10.1098/rsta.2010.0156

[4] ATKINS, Daniel E at al. Revolutionizing Science and Engeneering though Cyberinfrastructure: Report of the National Science Foundation Blue-Ribbon Advisory Panel on Cyberinfrastructure [online]. 2003 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: https://www.nsf.gov/cise/sci/reports/atkins.pdf.

[5] BAKER, Karen S., David RIBES, Florence MILLERAND a Geoffrey C. BOWKER. Interoperability strategies for scientific cyberinfrastructure: Research and practice. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2005, 42(1), n/a-n/a [cit. 2017-07-06]. DOI: 10.1002/meet.14504201237. ISSN 00447870. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/meet.14504201237. | DOI 10.1002/meet.14504201237

[6] BAKER, Karen S. a Florence MILLERAND. Articulation Work Supporting Information Infrastructure Design: Coordination, Categorization, and Assessment in Practice. In Proceedings of the 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). Washington: IEEE Computer Society, 2007. DOI 10.1109/HICSS.2007.88. ISBN: 0-7695-2755-8. | DOI 10.1109/HICSS.2007.88

[7] BAKER, Karen S. a Geoffrey C. BOWKER. Information ecology: Open system environment for data, memories, and knowing. Journal of Intelligent Information Systems [online]. 2007-8-8, 29(1), 127-144 [cit. 2017-07-06]. DOI: 10.1007/s10844-006-0035-7. ISSN 09259902. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10844-006-0035-7. | DOI 10.1007/s10844-006-0035-7

[8] BERNADOU, Agiatis, Panos CONSANTOPOULOS, Costis DALLAS a Dimitris GAVRILIS. Understanding the Information Requirement of Arts and Humanities Scholarship. International Journal of Digital Curation. 2010, 1(5), 18-33. ISSN 1746-8256.

[9] BERRY, David M. The Computational Turn: Thinking About the Digital Humanities. Cultural Machine [online]. 2011, 12, 1-19 [cit. 2017-07-06]. ISSN 1465-4121. Dostupné z: http://www.culturemachine.net/index.php/cm/article/view/440/470.

[10] BLANKE, Tobias a Mark HEDGES. Providing linked-up access to Cultural Heritage Data. In M. LARSON, Martha, Kate FERNIE, Johan OOMEN a Juan Miguel CIGARRAN (Eds.). Proceedings of the ECDL 2008 Workshop on Information Access to Cultural Heritage. Amsterdam: University of Amsterdam, 2008, ISBN 978-90-813489-1-1.

[11] BLANKE, Tobias, Michael BRYANT, Mark HEDGES, Andreas ASCHENBRENNER a Michael PRIDDY. Preparing DARIAH. In: 2011 IEEE Seventh International Conference on eScience [online]. IEEE, 2011, s. 158-165 [cit. 2017-07-12]. DOI: 10.1109/eScience.2011.30. ISBN 978-1-4577-2163-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/6123273/. | DOI 10.1109/eScience.2011.30

[12] BOGOST, Ian a Nick MONTFORT. New Media as Material Constraint: An Introduction to Platform Studies. In ENNIS, Erin at al. Electronic Techtonics: Thinking at the Interface. Proceedings of the First International HASTAC Conference Duke University, Durham, North Carolina, 2007. Lulu Press, 2008, s. 174-191. ISBN 978-1-4357-1362-8.

[13] BORGMAN, Christine L. Big data, Little data, No data: Scholarship in the Networked World. Cambridge: MIT Press, 2015, s. 416. ISBN 978-0-262-02856-1.

[14] BOWKER, Geoffrey C. Memory practices in the sciences. Cambridge: MIT Press, 2005, 274 s. ISBN 0-262-02589-2.

[15] BOWKER, Geoffrey C., Karen BAKER, Florence MILLERAND a David RIBES. Toward Information Infrastructure Studies: Ways of Knowing in a Networked Environment. International Handbook of Internet Research [online]. Dordrecht: Springer Netherlands, 2010, s. 97 [cit. 2017-07-06]. DOI: 10.1007/978-1-4020-9789-8_5. ISBN 9781402097881. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4020-9789-8_5. | DOI 10.1007/978-1-4020-9789-8_5

[16] BOWKER, Geoffrey C. a Susan Leigh STAR. Sorting things out: classification and its consequences. Cambridge: MIT Press, 2000, s. 390. ISBN 978-0-262-02461-7.

[17] CONSTANTOPOULOS, Panos, Costis DALLAS, Dimitris GAVRILIS, Andreas GROS a Georgios STYLIANOU. Preparing DARIAH. In: IOANNIDES, Marinos, Alonzo ADDISON, Andreas GEORGOPOULOS a Loukas KALISPERIS. Digital Heritage - proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia [online]. Budapest: Archaeolingua, 2008, s. 164-166 [cit. 2017-07-06]. ISBN 978-963-9911-00-0. Dostupné z: http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:1758919/component/escidoc:1758926/Preparing_DARIAH.pdf.

[18] DAVENPORT, Thomas H. a Laurence PRUSAK. Information ecology: mastering the information and knowledge environment. New York: Oxford University Press, 1997, s. 268. ISBN 0-19-511168-0.

[19] DALBELLO, Marija. A genealogy of digital humanities. Journal of Documentation [online]. 2011, 67(3), 480-506 [cit. 2017-07-07]. DOI: 10.1108/00220411111124550. ISSN 0022-0418. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/00220411111124550. | DOI 10.1108/00220411111124550

[20] EDWARDS, Paul N., Geoffrey C. BOWKER, Steven J. JACKSON a Robin WILLIAMS. Introduction: An Agenda for Infrastructure Studies. Journal of the Association for Information Systems [online]. 2009, 10(5), Article 6. [cit. 2017-07-06]. ISSN 1536-9323. Dostupné z: http://aisel.aisnet.org/jais/vol10/iss5/6.

[21] ESFRI: research infrastructures for Europe [online]. European Commission Memo. Brussels, 10 October 2012 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-772_en.htm.

[22] HORÁKOVÁ, Jana. Úvod do softwarových studií. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 98 s. ISBN 978-80-210-7214-5.

[23] HU, Tung-Hui. A prehistory of the cloud. Cambridge: MIT Press, 2015, 209 s. ISBN 978-0-262-02951-3.

[24] HUGHES, Thomas P. Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880-1930. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983, 474 s. ISBN 0-2018-2873-2.

[25] HUGHES, Thomas P. The Evolution of Large Technological Systems. In BIJKER, Wiebe E., Thomas P. HUGHES a Trevor PINCH. The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge: MIT Press, 1993, 51-82. ISBN 0-262-52137-7.

[26] HOCKNEY, Susan. The History of Humanities Computing. In SCHREIBMAN Susan, Ray SIEMENS a John UNSWORTH (eds.). A Companion to Digital Humanities. Oxford: Blackwell, 2004, 640 s. ISBN 1-4051-0321-3.

[27] CHOATE, Pat a Susan WALTER. America in Ruins: The Decaying Infrastructure. Durham: Duke University Press, 1983, 101 s. ISBN 0-8223-0554-2.

[28] LASS, Andrew. Portable Worlds: On the Limits of Replication in the Czech and Slovak Republics. In BURAWOY, Michael a Katharine VERDERY (eds.) Uncertain Transitions: Ethnographies of Change in the Postsocialist World. Lanham: Rowman & Littlefield, 1999, 273-300. ISBN 0-8476-9042-3.

[29] MANOVICH, Lev. Cultural Analytics: Visualizing Cultural Patterns in the Era of "More Media". Domus [online]. Milan, 2009. [cit. 2015-09-10]. Dostupné z: http://manovich.net/content/04-projects/063-cultural-analytics-visualizing-cultural-patterns/60_article_2009.pdf.

[30] McCARTY, Willard. Humanities Computing. In DRAKE, Miriam A. Encyclopedia of Library and Information Science. New York: Marcel Dekker, 2003, 1224-1235. ISBN 0-8247-2071-7.

[31] McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991, 348 s. 80-207-0296-2.

[32] McPHERSON, Tara. U.S. Operating Systems at Mid-Century: The Intertwining of Race and UNIX. In NAKAMURA, Lisa a Peter CHOW-WHITE. Race after the Internet. New York: Routledge, 2012, s. 21-37. ISBN 978-0-415-80236-9.

[33] MICHEL, Jean-Baptiste at al. Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books. Science. 2011, 331(6014), 176-182. DOI: 10.1126/science.1199644. ISSN 1095-9203. | DOI 10.1126/science.1199644

[34] MIKSA, Francis L. Library and information science: two paradigms. In VAKKARI, Pertti - CRONIN, Blaise (Eds.). Conceptions of library and information science. Historical, empirical and theoretical perspectives. London: Taylor Graham, 1992, s. 229-252. ISBN 0-947568-52-2.

[35] MUÑOZ, Trevor. Recovering a Humanist Librarianship through Digital Humanities. In WHITE, John W. a GILBERT, Heather. Laying the Foundation: Digital Humanities in Academic Libraries. West Lafayette: Purdue University, 2016, 3-14. ISBN 9781612494487.

[36] NARDI, Bonnie A. a Vicki O'DAY. Information ecologies: using technology with heart. Cambridge: MIT Press, 1999, s. 244. ISBN 0-262-64042-2.

[37] PARKS, Lisa a Nicole STAROSIELSKI (Eds.). Signal Traffic: Critical Studies of Media Infrastructures. Urbana: University of Illinois, 2015, 292 s. ISBN 978-0-252-08087-6.

[38] PLANTIN, Jean-Christophe, Carl LAGOZE, Paul N. EDWARDS a Christian SANDVIG. Infrastructure studies meet platform studies in the age of Google and Facebook. New Media & Society [online]. 2016 [cit. 2017-07-17]. DOI: 10.1177/1461444816661553. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444816661553. | DOI 10.1177/1461444816661553

[39] RUSSELL, Andrew a Lee VINSEL. Hail the maintainers. Aeon [online]. 2016 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: https://aeon.co/essays/innovation-is-overvalued-maintenance-often-matters-more.

[40] STAR, SUSAN LEIGH. The Ethnography of Infrastructure. American Behavioral Scientist [online]. 1999, 43(3), 377-391 [cit. 2017-07-06]. DOI: 10.1177/00027649921955326. ISSN 0002-7642. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00027649921955326. | DOI 10.1177/00027649921955326

[41] STAR, Susan Leigh a Anselm STRAUSS. Layers of Silence, Arenas of Voice: The Ecology of Visible and Invisible Work. Computer Supported Cooperative Work (CSCW) [online]. 1999, 8(1 2), 9-30 [cit. 2017-07-06]. DOI: 10.1023/A:1008651105359. ISSN 0925-9724. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1023/A:1008651105359. | DOI 10.1023/A:1008651105359

[42] STAR, Susan Leigh a James R. GRIESEMER. Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science [online]. 1989, 19(3), 387-420 [cit. 2017-07-06]. DOI: 10.1177/030631289019003001. ISSN 03063127. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/030631289019003001. | DOI 10.1177/030631289019003001

[43] STAR, Susan Leigh a Karen RUHLEDER. Steps Toward an Ecology of Infrastructure: Design and Access for Large Information Spaces. Information Systems Research [online]. 1996, 7(1), 111 134 [cit. 2017-07-06]. DOI: 10.1287/isre.7.1.111. ISSN 10477047. Dostupné z: http://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/isre.7.1.111. | DOI 10.1287/isre.7.1.111

[44] STEVEN, J. Jackson. Rethinking Repair. In GILLESPIE, Tarleton, Pablo BOCZKOWSKI a Kirsten FOOT (eds.). Media Technologies: Essays on Communication, Materiality and Society. Cambridge: MIT Press, 2014, 221-239. ISBN 978-0-262-52537-4.

[45] SULA, Chris Alen. Digital Humanities and Libraries: A Conceptual Model. Journal of Library Administration [online]. 2013, 53(1), 10-26 [cit. 2017-07-06]. DOI: 10.1080/01930826.2013.756680. ISSN 01930826. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2013.756680. | DOI 10.1080/01930826.2013.756680

[46] ŠLERKA, Josef. Digital humanities - stručné vymezení. In: Data Boutique: Blog o datech a s daty [weblog]. 2015 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: http://databoutique.cz/post/134731748723/digital-humanities-stru%C4%8Dn%C3%A9-vymezen%C3%AD.

[47] TURKEL, William J. Digital History Hacks (2005-08): Methodology for the Infinite Archive [weblog]. 2006 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: http://digitalhistoryhacks.blogspot.cz/2006/04/methodology-for-infinite-archive.html.

[48] UNSWORTH, John at al. Our Cultural Commonwealth: The report of the American Council of Learned Societies Commission on Cyberinfrastructure for the Humanities and Social Sciences [online]. American Council of Learned Societies, 2006 [cit. 2017-07-06]. Dostupné z: http://www.acls.org/cyberinfrastructure/ourculturalcommonwealth.pdf.

[49] UNSWORTH, John. Scholarly Primitives: what methods do humanities researchers have in common, and how might our tools reflect this? Symposium on Humanities computing: Formal methods, experimental practice [online]. King’s College, London, 2000 [cit. 2017-07-04]. Dostupné z: http://people.virginia.edu/~jmu2m/Kings.5-00/primitives.html.

[50] VERHOEVEN, Deb. As Luck Would Have It: Serependity and Solace in Digital Research Infrastructure. Feminist Media Histories [online]. 2016, 2(1), 7-28. [cit. 2017-07-06]. DOI: 10.1525/fmh.2016.2.1.7. eISSN 2373-7492. Dostupné z: http://deb-verhoeven.s3.amazonaws.com/papers/AsLuckWouldHaveIt.pdf. | DOI 10.1525/fmh.2016.2.1.7