Tradice jako neustále vyjednávaný politický problém

Název: Tradice jako neustále vyjednávaný politický problém
Variantní název:
  • Tradition as a constantly negotiated political problem
Autor: Marša, Vít
Zdrojový dokument: Sacra. 2017, roč. 15, č. 1, s. 64-66
Rozsah
64-66
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The concept of the continuity or discontinuity of a tradition is closely related to the question of the identity of an individual and a whole society. This is often an important political issue. One of the institutions significantly involved in the transmission of traditions in the modern world is the educational system, which is linked to the scientific study of history, that becomes a platform for the continuous negotiation of the concepts of continuity and discontinuity in different traditions. History as a science is often linked to current political issues and is heavily influenced by them. This short polemic is focused on two examples of this negotiation in the French and the Czech historiography and emphasizes the need for an analytical use of the concept of "tradition".
Reference
[1] Berger, P. L. (1990). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. New York – London – Toronto – Sydney – Auckland: Doubleday.

[2] Čornej, P. (2013). Vnímání husitství v české moderní a postmoderní společnosti. Acta Universitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis: Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy, 53(1), 25–34.

[3] Le Goff, J. (2005). Hledání středověku. Praha: Vyšehrad.

[4] Mustafa, E. (2005). Beyond Weberian Action Theory. In Ch. Camic, P. S. Gorski, & D. M. Trubek (Eds.), Max Weber's Economy And Society: A Critical Companion (pp. 185–203). Stanford: Stanford University Press.

[5] Nejedlý, M. (2014). Inspirace ještě pro jednu generaci: Úvaha nad osobností a dílem Jacquese Le Goffa (1924–2014). Český časopis historický, 112(3), 463–498.

[6] Saberwal, S. & Varma, S. (Eds.) (2005). Traditions in Motion: Religion and Society in History. New Delhi: Oxford University Press.

[7] Vido, R. (2011). Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

[8] Weber, M. (2009). Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikúmené.

[9] Weber, M. (1998). Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad.