K historii literatury na Karvinsku do roku 1945

Název: K historii literatury na Karvinsku do roku 1945
Variantní název:
  • On the history of literature in the region of Karviná up to 1945
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 115-128
Rozsah
115-128
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Problematika regionální literatury Karvinska tvoří jednu z důležitých složek regionálního vědomí obyvatel dané oblasti a souvisí ve větší či menší míře s kulturními aspiracemi jeho obyvatel a tvůrců, kteří je reprezentují. (Samotnou Karvinou v našem článku míníme z historických a administrativně-správních důvodů tzv. velkou Karvinou, která se skládá z Karviné, Fryštátu, Karviné-Ráje, Starého Města, Darkova a Louk. Pojmem Karvinsko myslíme bývalý politický okres.) Literárněvědný výzkum v regionu nemusí být ústupem od celostních hledisek národní literatury, ani z nároků na zkoumané hodnoty. Specifický územní a typologický výzkum nám umožnil, abychom se detailněji zaměřili jak k samotnému vývoji českého a polského písemnictví na Karvinsku, tak ke komparativnímu pohledu na stýkání se české a polské literatury (zdejší německou literaturu v našem článku nereflektujeme).
The issue of regional literature of Karviná's region is one of the important components of the regional consciousness of the inhabitants of the area and is connected to the cultural aspirations of its inhabitants and the creators representing them to a greater or lesser extent. (Karvina, in our contribution, we mean for the historical and administrative- administrative reasons the so-called great Karviná, which consists of Karviná, Fryštát, Karviná-Ráj, Staré Město, Darkov and Louky. The term Karviná's region we mean the former political district.) Literary research in the region may not be a departure from the holistic aspects of national literature, nor from claims to the values surveyed. Specific territorial and typological research has allowed us to focus more closely on the development of Czech and Polish literature in Karviná's region, as well as on a comparative view of Czech and Polish literature (German literature in this paper does not reflect our contribution).